Brexit

De Brexit is een feit. North Sea Port heeft samen met klanten, stakeholders en belanghebbenden de nodige voorbereidingen getroffen nu de im- en export van en naar het Verenigd Koningkrijk aan nieuwe regels is gebonden.

Hoe kunnen wij je helpen?

North Sea Port ondersteunt de bedrijven die geconfronteerd werden met de Brexit. Op deze pagina vind je een reeks informatiebronnen voor Nederland en voor België. Bij diverse instanties kun je terecht voor informatie of voor opleidingen.

Vragen voor North Sea Port? 

Voor algemene informatie rond de Brexit, hulp of doorverwijzing naar rechtstreekse contactpersonen bij de desbetreffende instanties kun je contact met ons opnemen via tradefacilitation@northseaport.com 

Informatiebronnen

Verschillende instanties bieden informatie aan in het kader van de brexit. We sommen hier een aantal informatiebronnen op voor Nederland en België.

Voor Nederlandse bedrijven: 

Voor Belgische bedrijven: 

Datadeling

Voor de import en export van goederen is het van belang om de juiste formaliteiten voor bijvoorbeeld terminals, datasystemen, douane en andere overheden op punt te hebben. Van belang is ook te weten waar de lading zit en welke reis een zeeschip aflegt en plant. North Sea Port werkt hiervoor samen met datadelingsplatformen in Nederland en België die deze processen met digitale diensten efficiënt kunnen ondersteunen. 

Lijndiensten met Groot-Brittannië en Europese achterland

North Sea Port is een logistiek knooppunt en een echte multimodale haven. Helemaal nabij Groot-Brittannië. Als diepzeehaven in de Hamburg - Le Havre Range, pal in het midden van West-Europa en langs de grote North Sea-Rhine-Mediterranean corridor, liggen we op het kruispunt van de Europese vervoersmogelijkheden. Hierdoor ontvangen we schepen vanuit Groot-Brittannië en de hele wereld. We sluizen goederen door naar Europa, en daar voorbij. Daar zorgt een uitgebreid netwerk van achterlandverbindingen via binnenvaart, het spoor, en pijpleidingen voor.

Brexit Impact Scan

Ontdek de online tool Brexit Impact Scan. Daarmee check je of jouw bedrijf klaar is voor de overgang. Aan de hand van een vragenlijst wordt in kaart gebracht aan welke zaken je moet denken. Je ontvangt daarbij advies over in- en uitvoer, vestiging, vervoer, gebruik van digitale diensten, toeleveranciers, intellectuele eigendom en concurrentie en markt.

De informatie in de tool kan constant en snel aangepast worden. De scan geeft dus altijd een up-to-date resultaat en richtlijnen over de gevolgen die de brexit voor jouw bedrijf kan hebben. 

Brexit Impact Scan Nederland

Brexit Impact Scan België