Brexit

Op 31 januari 2020 werd de brexit een feit. Op die datum is er in werkelijkheid echter nog niet zoveel veranderd. In de brexitdeal is een periode van overgang ingebouwd, die loopt tot 31 december 2020. Tot het einde van 2020 blijven de bestaande regels van kracht, ook op vlak van import en export. Wat nu volgt is de voorbereiding voor 2021, zowel voor de Europese bewindvoerder als voor North Sea Port en de bedrijven in haar havengebied.

Hoe kunnen wij je helpen?

North Sea Port ondersteunt de bedrijfswereld in de voorbereiding voor de brexit met diverse initiatieven. Zo faciliteren we het contact met betrokken instanties, zoals de douane. Met een lobbytraject bevorderen we overheidsmaatregelen die de mogelijk negatieve impact kunnen verzachten. En we zetten rondetafelgesprekken op voor stakeholders om betrokken partijen te informeren. 

Op deze pagina vind je een reeks informatiebronnen voor Nederland en voor België. Bij die instanties kan je terecht voor informatie of voor opleidingen om jouw bedrijf voor te bereiden op de brexit.

Brexit Impact Scan

Ontdek ook de online tool Brexit Impact Scan. Daarmee check je of jouw bedrijf klaar is voor de overgang. Aan de hand van een vragenlijst wordt in kaart gebracht aan welke zaken je moet denken. Je ontvangt daarbij advies over in- en uitvoer, vestiging, vervoer, gebruik van digitale diensten, toeleveranciers, intellectuele eigendom en concurrentie en markt.

De informatie in de tool kan constant en snel aangepast worden. De scan geeft dus altijd een up-to-date resultaat en richtlijnen over de gevolgen die de brexit voor jouw bedrijf kan hebben.

Brexit Impact Scan Nederland

Brexit Impact Scan België


Informatiebronnen

Verschillende instanties bieden informatie aan in het kader van de brexit. We sommen hier een aantal informatiebronnen op voor Nederland en België.

Voor Nederlandse bedrijven: 

Voor Belgische bedrijven: 

Vragen voor North Sea Port?

Voor algemene informatie rond de brexit, hulp bij voorbereiding of doorverwijzing naar rechtstreekse contactpersonen bij de desbetreffende instanties kan je contact met ons opnemen via brexit@northseaport.com