Brexit

Het Verenigd Koninkrijk wil de EU verlaten. Welke gevolgen de Brexit precies met zich meebrengt, is nog onduidelijk. Wel weten we dat het voor bedrijven die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk grote veranderingen met zich mee kan brengen. North Sea Port vindt het dan ook belangrijk dat de bedrijven in de haven hierop goed zijn voorbereid en faciliteert hierbij waar mogelijk.

North Sea Port heeft diverse initiatieven genomen ter ondersteuning van de bedrijfswereld. Zo faciliteert North Sea Port bij het in contact brengen met betrokken instanties, zoals de douane, loopt er een lobbytraject om maatregelen te bevorderen die de mogelijk negatieve impact kunnen verzachten en worden er rondetafelgesprekken voor stakeholders georganiseerd om betrokken partijen te informeren. 

Daarnaast stellen veel partijen informatie beschikbaar voor bedrijven, net als tips & tricks, om zich voor te bereiden op de Brexit. 

Voor Nederlandse bedrijven: 

VNO-NCW, MKB-Nederland en de Rijksoverheid: 
Informatie, nieuws, tips etc. 
Website: http://www.hulpbijbrexit.nl/ 
Rijksoverheid: 
Informatie, tips, evenementen etc. 
Website: http://www.brexitloket.nl/ 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) – Rijksoverheid: Informatie, tips, verpakkingen etc. specifiek voor dieren, dierlijke producten, planten en plantaardige producten.  Website: www.nvwa.nl/ondernemers/brexit 

Website brexitloket agrarische sector: www.brexitloket.nl/bereid-u-nu-voor/agro 
 
 

Belastingsdienst - Nederlandse Douane: Aanvraag vergunningen, EORI-nummer, informatie douane en accijzen etc.  Website: www.belastingdienst.nl 
 

Voor Belgische bedrijven: 

Flanders Investment & Trade 
Informatie over de mogelijke gevolgen van de Brexit op sociaal, fiscaal en juridisch vlak: 
E-mail: brexit@fitagency.be Website: http://www.brexitready.be/ 
Voka 
Evoluties, opleidingen en infosessies Brexit 
 
Website: www.voka.be/brexit 
Federale overheidsdienst Financiën – Douane & accijnzen 
Productfiches, douane, accijnzen, lokale Brexit-coördinatoren, vergunningen aanvragen, EORI-nummer etc. 
Website: www.financien.belgium.be 
Unizo 
Informatie en infosessies. 
Website: www.unizo.be/brexit 
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV): 
Informatie, tips, stand van zaken etc. 
Website: www.afsca.be/professionelen/invoer/brexit/ 
 
 

Vragen 

Voor algemene informatie rond Brexit, hulp bij voorbereiding of doorverwijzing naar rechtstreekse contactpersonen bij de desbetreffende instanties kunt u contact met ons opnemen via brexit@northseaport.com