Circulaire economie

North Sea Port ziet reststromen, CO2 en afval als waardevolle grondstoffen die een sleutelrol in de circulaire economie spelen. Door innovatieve oplossingen wordt wat anders weggegooid zou worden of verloren zou gaan aangewend voor iets nieuws. 

Reststromen 

Een mooi voorbeeld van hoe er synergieën tussen de bedrijven in het havengebied bestaan: de reststromen van de ene worden grondstoffen voor de andere. Hieronder lijsten we enkele initiatieven op. 

Van meststoffen naar aubergines 

Bij het produceren van meststoffen komt er heel wat warmte en CO2 vrij. Die restwarmte en CO2 gaat niet verloren, maar wordt geleverd aan glastuinbouwbedrijven om hun kassen/serres te verwarmen. Aubergines, bijvoorbeeld, groeien optimaal door de warmte en de CO2. 

Heet water van de papierfabriek houdt autofabrikant warm 

De papierfabriek in de haven stuurt heet water via een pijpleiding onder het Kanaal Gent-Terneuzen naar een autofabrikant 2 kilometer verderop. Deze restwarmte wordt in de autofabriek gebruikt om de gebouwen en de spuitcabines op de gewenste temperatuur te brengen. Vervolgens gaat dit water terug naar de papierfabriek om opnieuw gebruikt te worden tijdens productie. De autofabriek kan hierdoor een aantal gasgestookte boilers op inactief zetten en zo de CO2-uitstoot verminderen met 15.000 ton per jaar (dat is maar liefst 40% minder CO2-uitstoot). De pijpleidingen lopen onder meer onder een fietspad, dat door de warmte van de buizen ijsvrij blijft in de winter. 

Recycling 

Ook afval zien we als een potentiële grondstof. We stimuleren bedrijven niet alleen om minder afval te produceren, maar ook om het uit te wisselen en te recyclen. Afgedankte auto’s, wagons en ontmantelde schepen worden tot schroot verwerkt. Dit schroot wordt dan weer verder gerecycled tot consumentenproducten of het kan gebruikt worden door de staalindustrie. Ook van oud papier worden nieuwe kranten gemaakt. 

Pijpleidingen

Bestaande pijpleidingen die tussen bedrijven lopen willen we zoveel mogelijk hergebruiken. Zo werd een 12-kilometer lange in onbruik geraakte aardgasleiding geschikt gemaakt voor het veilige en efficiënte vervoer van waterstof. 

In 2019 werd in het grensoverschrijdende havengebied van North Sea Port onderzoek verricht naar de mogelijke uitrol van een grootschalige pijpleidinginfrastructuur voor het transport van CO2, waterstof, synthetische nafta en warmte. Ontdek hier alle aanbevelingen van de studie voor pijpleidinginfrastructuur in North Sea Port om de klimaatambities waar te maken.