Connector van samenwerkende partijen

Of het nu gaat over energietransitie, investeren in klimaat, sterke logistieke ketens, het sluiten van kringlopen, ontwikkeling van haveninfrastructuur, digitalisering of het bestrijden van de ondermijning van de veiligheid, geen enkel bedrijf of overheid kan dit alleen. Samenwerking is broodnodig, ‘Together Smarter’ is niet voor niets de baseline van North Sea Port. Partijen moeten elkaar kunnen vinden.

Connecteren

De acht programma’s van het strategisch plan ‘Connect 2025’ vragen elk om één of andere vorm van koppeling tussen partijen. Het havenbedrijf is erg goed geplaatst om de uitdagingen voor de ontwikkeling van het havengebied op de agenda te zetten - als een spin in een web. Het is ook goed geplaatst om diverse partijen met elkaar in contact te brengen - te connecteren - en om samen tot oplossingen te komen.

Het havenbedrijf vervult deze connector-rol ook voor zaken buiten haar kernactiviteiten. Bijvoorbeeld voor wat betreft de arbeidsmarkt en het helpen invullen van vacatures. De connectie met de steun van Europa ontbreekt natuurlijk ook niet.

Betrokken partijen

Deze betrokken partijen zijn enerzijds bedrijven, andere havens zoals Rotterdam en Antwerpen, spoorbeheerders, bedrijven die publieke infrastructuur voor gas en elektriciteit beheren logistieke ketenpartners, start-ups en kennisinstellingen.

Anderzijds zijn dat de Europese, nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden. En verder zijn dat de omwonenden van het havengebied en de belangenorganisaties (zoals natuur, klimaat).

Om groei en transitie in het havengebied te realiseren, wordt deze rol van connector steeds belangrijker. Net zoals de steun van overheden en de acceptatie door de omgeving dat ook is.

In 2025 is het vanzelfsprekend dat het havenbedrijf deze rol van connector op zich neemt en gewaardeerd wordt voor de wijze waarop dit gebeurt.