Strategisch plan ‘Connect 2025’: ambities voor de verdere ontwikkeling als Europese haven

Met het Strategisch plan ‘Connect 2025’ formuleert North Sea Port specifieke ambities om het grensoverschrijdende havengebied de komende jaren verder te ontwikkelen. Centraal bij de verdere ontwikkeling van North Sea Port staat het inzetten op economische ontwikkeling en werkgelegenheid, op duurzaamheid en klimaat en zorgen voor een financieel gezonde basis. De relatie met bedrijven, overheden en omgeving krijgt bijzondere aandacht waarbij het havenbedrijf als verbinder - connector - zal optreden.

Het havenbedrijf richt zich op

 • 3
  kerntaken
 • 8
  programma's
 • 7
  speerpuntsectoren

3 kernactiviteiten

Het havenbedrijf focust voor de uitvoering van het strategisch plan 'Connect 2025' op de volgende drie kerntaken: 

 1. Infrastructuur en ruimte aanbieden
 2. Nautische dienstverlening
 3. De verbindende regisseur in het havengebied

7 speerpuntsectoren

North Sea Port beschikt over een heel gediversifieerd aanbod van activiteiten. Het havenbedrijf zet in de eerste plaats in op het behoud en de verdere verankering van de huidige bedrijvigheden en de bijhorende werkgelegenheid. 

Om zijn marktpositie te versterken zal het havenbedrijf hierbij inzetten op zeven speerpuntsectoren.

Klant staat centraal

Het havenbedrijf wil zich onderscheiden in klantpartnerschap. Met dit klantpartnerschap wil het havenbedrijf de verbinder zijn, de connector, die een toekomstgerichte vertrouwensband realiseert. Het havenbedrijf wil hiermee aansluiten bij de specifieke behoeften van de bedrijven en hen maatwerk bieden. Dit verschilt van waar de meeste zeehavens voor kiezen: zo laag mogelijke kosten of koploper zijn in een bepaald marktsegment.

Ook de wijze waarop het havenbedrijf wil omgaan met omwonenden van het havengebied en inwoners van de regio past binnen de filosofie van klantpartnerschap: in contact zijn, met oog voor elkaars belangen en op zoek naar consensus.

Klantpartnerschap betekent bovendien krachtige allianties realiseren waarin elke partner doet waar hij goed in is.

Aandeelhouders geven drie opdrachten

In het kader van het Strategisch plan ‘Connect 2025’ kreeg het havenbedrijf van de acht aandeelhouders drie duidelijke opdrachten mee: inzetten op economische ontwikkeling en werkgelegenheid, duurzaamheid en klimaat en een financieel gezonde basis.

1. Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Het maatschappelijk rendement wordt niet gerealiseerd door North Sea Port als havenbedrijf zelf, maar door de bedrijven die het huisvest. Het havenbedrijf heeft deze bedrijven nodig om de doelstellingen van haar aandeelhouders te realiseren. Dat doet North Sea Port door het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren.

Inzetten op het behoud en de toename van de werkgelegenheid binnen een groter, hoog gewaardeerd en toekomstbestendig netwerk van bedrijven is daarbij de eerste opdracht. Het zijn de gevestigde en nieuwe bedrijven die de jobs creëren en investeren in duurzaamheid. Het is belangrijk om de juiste bedrijven naar de grensoverschrijdende regio aan te trekken, ze te houden en te laten groeien. Dat betekent vooruitkijken, innoveren en diversifiëren.

2. Duurzaamheid en klimaat

De tweede opdracht is duurzaamheid en klimaat: minder CO2, meer natuur, meer circulariteit en een efficiënt gebruik van ruimte. De bedrijven in North Sea Port voelen de druk om te verduurzamen. Het havenbedrijf wil zich onderscheiden door hen te helpen bij het realiseren van de duurzaamheidsambities en geeft daarbij zelf het goede voorbeeld. Groeien en verduurzamen gaan hierbij samen.

3. Financieel gezond zijn

De derde opdracht is financieel gezond zijn. De aandeelhouders participeren niet in North Sea Port om geld te verdienen. North Sea Port heeft daarom geen dividenddoelstelling, maar stuurt op het financiële resultaat dat nodig is om financieel gezond te zijn. 

Inzetten op werkgelegenheid, duurzaamheid en een financieel gezonde basis houden elkaar in evenwicht en vormen de basis voor de verder ontwikkeling van North Sea Port als Europese haven. 

Aandeelhoudersstrategie

De acht publieke aandeelhouders van North Sea Port hebben in 2021 een aandeelhoudersstrategie vastgesteld. Hierin staan de strategische hoofdlijnen voor de komende vijf jaar. Er wordt beoogd dat de resultaten en plannen van North Sea Port op jaarlijkse basis getoetst worden met de aandeelhoudersstrategie. Uiteraard wordt ondertussen de dialoog tussen North Sea Port en de aandeelhouders voortgezet.

Het volledige rapport kun je hieronder nalezen.