Data

North Sea Port ontwikkelde het haveninformatiesysteem Enigma+ en gebruikt de Sluisplanningstool. We vergroenen ook het havengeld: schone schepen krijgen korting. Dankzij het verzamelen van data en de ontwikkeling van slimme applicaties kunnen we flink wat energie en uitstoot besparen en schepen motiveren om duurzame maatregelen te nemen.

Data voor een betere planning en minder uitstoot

Door gebruik te maken van Enigma+ en de sluisplanningstool kunnen zeeschepen en binnenvaartschepen precies weten wanneer ze aan een kade kunnen aanmeren of door het sluizencomplex in Terneuzen kunnen varen. Zo kunnen ze onderweg voor anker gaan of trager varen en sparen ze brandstof uit. Binnenvaartschepen kunnen onderweg dan bijkomend nog aan een kade aanmeren in afwachting van hun passage door de sluis. 

Vergroenen van de haventarieven 

Als duurzame haven is North Sea Port, samen met tientallen andere havens in de wereld, lid van de Environmental Ship Index. Schepen die kunnen aantonen dat ze bepaalde milieuvriendelijke maatregelen hebben getroffen, krijgen korting op het havengeld.