Nieuws

Eén op vier werknemers in het Gentse deel van North Sea Port fietst naar het werk: haven investeert verder in fietsinfrastructuur

Gepubliceerd op do 25 nov 2021
Bijna 27% van de werknemers in het Gentse deel van North Sea Port fietst van en naar het werk. Dat blijkt uit de driejaarlijkse mobiliteitsbevraging van Voka|Vegho, de Vereniging voor Gentse Havengebonden Ondernemingen. De haven zet verder in op veilige fietsinfrastructuur.

“Dit is een indrukwekkende prestatie waarbij eens te meer blijkt dat deze regio pioniert in duurzaamheid”, zegt Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder bij Voka Oost-Vlaanderen, “zeker omdat het vaak om grote afstanden gaat en het vele ploegwerk (lees: onderweg op moeilijke uren) fietsen niet vanzelfsprekend maakt.”

Verdriedubbeling sinds 2008, 42% rijdt elektrisch

Sinds de eerste bevraging in 2008 is het aantal fietsers verdrievoudigd in het Gentse deel van North Sea Port. Het is duidelijk dat de elektrische ondersteuning een grotere reikwijdte heeft mogelijk gemaakt. Zo rijdt 42% van de fietsers vandaag elektrisch.

Groeipotentieel benutten en onveiligheid aanpakken

40% van de bevraagden die nu enkel de wagen als vervoermiddel gebruiken, geven aan dat ze ook over de fiets nadenken in de toekomst. Samen met het gestegen fietsverkeer stijgt echter het onveiligheidsgevoel bij de werknemers. En de infrastructuur ligt vaak aan de basis.

Havengemeenschap investeert verder in veilige fietsinfrastructuur in de regio

Veilige fietsinfrastructuur gaat van de in- en uitgang van elk bedrijf, over de fietspaden in het havengebied, langs de fietspaden van de R4 West Oost rondom het Gentse deel van de haven, tot de fietssnelwegen naar de regio en over de grens.

“Om dit hele fietsnetwerk verder uit bouwen en veiliger te maken wordt er samengewerkt tussen onder meer de Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent, de gemeente Evergem, de bedrijven en het havenbedrijf”
- Daan Schalck, CEO van North Sea Port.

Al heel wat jaren wordt er in fietsinfrastructuur geïnvesteerd. Het uitgangspunt is dat er bij nieuwe of vernieuwde wegen vrijliggende fietspaden worden gerealiseerd.

Zo werd er bijvoorbeeld ruim 10 jaar geleden meer dan 7 kilometer afgescheiden fietspad rond het Kluizendok aangelegd. Zeven jaar terug werd er een 3,5 kilometer lang fietspad naast de Geeraard van Den Daelelaan, tussen Volvo Car en het Sifferdok, aangelegd. Twee jaar geleden kwam er een gescheiden fietspad tussen het veer van Langerbrugge en Volvo Cars aan de R4 Oost, als link van een fietssnelweg. En onlangs werd het fietspad aan de Motorstraat, nabij het Sifferdok, veilig heraangelegd. En in de bufferzones tussen de woonkernen en de haven en op de R4-ringweg zijn er de laatste jaren heel wat kilometers veilige fietsroutes bijgekomen.

“Er is nog werk aan de winkel, heel zeker”, zegt CEO van North Sea Port Daan Schalck. “Want elk ongeluk en slachtoffer is er een teveel. Er zullen dan ook het komende decennium nog heel wat veilige fietspaden en een uitgebreider fietsnetwerk worden gerealiseerd.”

De volgende fietspaden worden alvast de komende jaren aangelegd:

 • Philips Landsbergiuslaan: 600 meter lang dubbel gescheiden fietspad, op de kop van het Mercatordok, tussen DFDS en Honda (2021, 2022).
 • R4 West: aanleg twee fietsbruggen in Evergem. Meer info: Actuele Werken R4WO (2021, 2022).
 • Moervaartstraat: een fietssnelwegzone van 1.700 meter tussen de R4 Oost en het Kanaal (veer Terdonk) (2022).
 • Farmanstraat/Scheepzaetstraat: 2.900 meter gescheiden fietspad tussen het Grootdok en het Sifferdok (2022).
 • Daniël Kinetstraat: 500 meter fietspad nabij Euro-Silo (2022).
 • Imsakkerlaan/Langerbruggestraat: 1.500 meter fietspad nabij Honda (2023).
 • Kuhlmansite (Evergem): 1.900 meter gescheiden fietspad (2023).
 • Kluizendok: 4.000 meter fietspad (2021-2024)
 • Meulestedebrug Gent: een veilige fietsonderdoorgang bij Nieuwe Meulestedebrug | De Vlaamse Waterweg nv 
 • R4-West en R4-Oost: de ringweg rond het Gentse deel van North Sea Port wordt door de Vlaamse Overheid de komende tien jaar omgebouwd. Naast het wegwerken of heraanleggen van kruispunten wordt daarbij ook de fietsinfrastructuur aangepakt. Meer info op de website R4WO.be
 • Koppelingsgebieden: in de nog aan te leggen bufferzones tussen woonkernen en havengebied worden er steevast fietspaden aangelegd. Voor meer info kan je terecht op de website van de VLM - Vlaamse Landmaatschappij (vlm.be)

Foto's: North Sea Port en Vlaamse Landmaatschappij