Nieuws

Eerste spadesteek R4 West en Oost: ringweg rond Gentse deel van North Sea Port wordt helemaal veiliger heringericht

Gepubliceerd op ma 27 mei 2024
Op maandag 27 mei werd in Gent de eerste spadesteek gegeven voor de grote werkzaamheden aan de ringweg R4 West Oost rond het Gentse deel van het havengebied. Tegen 2031 worden maar liefst 22 (kruis)punten heringericht voor een veiliger verkeer, fietsen en integratie met de havenomgeving.

Hiermee is het officiële en feestelijke startschot van de tweede grootste werf van Vlaanderen gegeven. Tot medio volgend jaar wordt er her en der aan de nutsvoorzieningen gewerkt en wordt de nodige ruimte vrijgemaakt. Aansluitend starten in augustus 2025 de effectieve werkzaamheden aan de ombouw van maar liefst 22 (kruis)punten op en langs de R4, gelegen op beide oevers van het Kanaal Gent-Terneuzen. Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden in 2031 afgerond. Het totaalproject kost 720 miljoen euro. De nieuwe R4 focust niet enkel op fiets- en wegverkeer, maar ook op natuur en landschap.

Voor een veiliger en leefbaarder havengebied

In de toekomst vermindert het aantal op- en afritten en rijdt het gemotoriseerd verkeer naar de belangrijkste kruispunten. Met nieuwe bruggen, tunnels en onderdoorgangen kan plaatselijk verkeer onder of over de R4 rijden. Zo rijdt het verkeer vlotter door en is er minder kans op gevaarlijke situaties tussen weggebruikers. De verbinding tussen woonwijken rond het havengebied en de R4 wordt hiermee ook een pak veiliger. De bruggen en tunnels gaan jarenlang deel uitmaken van de publieke ruimte. Daarom is gekozen voor een mooi en functioneel ontwerp dat opgaat in de omgeving.

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “De ringweg R4WO rond het Gentse deel van onze haven is een van de transportmogelijkheden naast het spoor, de binnenvaart en pijpleidingen. Een investering in veilig wegvervoer is dan ook heel toekomstgericht. Kwaliteitsvolle infrastructuur is immers nog steeds een belangrijke factor om investeerders aan te trekken.”

Lydia Peeters, Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken: ''Dit is een grote mijlpaal voor ons als Vlaamse Regering, deze Publiek-Private Samenwerking zal de leefbaarheid en mobiliteit in het Gentse havengebied drastisch verbeteren. Het is de tweede grootste werf van Vlaanderen, na Oosterweel in Antwerpen. We vinden het belangrijk om vandaag dan ook de symbolische eerste spadesteek te geven. De R4 is als doorgaande weg heel belangrijk voor het Gentse havengebied. De plannen beloven veel goeds voor een veilige en vlotte mobiliteit tussen de haven, de woonkernen en de omliggende gebieden. De fietsbruggen en fietskokers takken aan op afgescheiden fietspaden en fietssnelwegen, wat fietsen niet alleen veel veiliger maakt in het gebied, maar ook veel aangenamer. Een zeer positieve ontwikkeling.” 

Tegelijkertijd investeert het havenbedrijf North Sea Port de komende vijf jaar negen miljoen euro in acht kilometer extra fietspaden in het havengebied. Hiermee wordt verder ingespeeld op het toenemende woon-werkverkeer per fiets.

Aannemersconsortium BRAVO4 aan zet

Op de linkeroever van het Kanaal (de R4 West) vinden de werkzaamheden plaats tussen de E34 in Zelzate aan de grens met Nederland en de N9 in Wondelgem. Op de rechteroever (de R4 oost) wordt er op de R4 gewerkt tussen Wachtebeke aan de grens tot aan het reeds aangelegde ‘Eurosilo’-knooppunt in Oostakker.

De Werkvennootschap (Vlaamse overheid) en het aannemersconsortium BRAVO4 staan in voor de ombouw van de R4 Oost en West. De Vlaamse Regering keurde de overeenkomst tussen beide partijen op 22 maart 2024 reeds goed. Het consortium bestaat uit BESIX, Stadsbader, Rebel, EPICo en I4B – The Belgian Infrastructure Fund. 

Matthias Diependaele, Vlaams minister voor Financiën en Begroting: “De investering van 726 miljoen euro (exclusief btw) voor betere mobiliteit en leefbaarheid op en rond de R4 is groot, maar cruciaal voor dit gebied. Deze Publiek-Private Samenwerking, waarin we als Vlaamse overheid een privaat consortium gezocht en gevonden hebben in BRAVO4, zal zorgen dat die private partner instaat voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud tot 30 jaar na oplevering van de werf.”

Blijf op de hoogte: abonneer je op de nieuwsbrieven

De werken op de R4WO zijn ingrijpend, duren tot 2031 en zullen heel wat impact hebben op alle verkeer. Tussen het zuidelijkste deel en het centrum van Gent zijn er ook heel wat werkzaamheden. Die hebben invloed op de toegang tot het havengebied. Wil je op de hoogte blijven, abonneer je dan op deze nieuwsbrieven:

  • www.R4WO.be voor alle informatie over al deze werken op de ringweg rond de haven in Gent en Evergem
  • www.gentopweg.be voor alle informatie over de werkzaamheden tussen het centrum van Gent en het havengebied