Gevaarlijke en/of schadelijke goederen

In de Havenpolitieverordening North Sea Port Havengebied Gent zijn specifieke bepalingen in verband met gevaarlijke en/of schadelijke goederen opgenomen.

De bepalingen i.v.m. opslag en de behandeling van gevaarlijke en/of schadelijke goederen in de Havenpolitieverordening North Sea Port Havengebied Gent zijn onverminderd de toepasselijke internationale, Europese en nationale regelgeving. Eenieder die gevaarlijke en/of schadelijke goederen behandelt, kent de specifieke regelgeving en past deze correct toe.

Onder behandeling wordt begrepen aanvoeren, afvoeren, laden, lossen, overpompen, opslag en overslag alsook aan boord houden van gevaarlijke en/of schadelijke goederen. Verwerken van gevaarlijke en/of schadelijke goederen valt buiten deze scope.

Tenzij anders bepaald in de havenpolitieverordening dient elke behandeling van gevaarlijke en/of schadelijke goederen uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de behandeling via het haveninformatiesysteem Enigma+ te worden aangemeld of aangevraagd bij de havenkapiteinsdienst.