Gevaarlijke stoffen

In de Algemene politieverordening voor Gent worden onder meer milieu- en veiligheidsbepalingen duidelijk gedefinieerd.

Het reglement gevaarlijke en/of schadelijke goederen voor de haven - de zogenaamde codex - is de toepassing van artikelen 4.5.1, 4.5.2 en 4.5.3 van de van kracht zijnde Algemene politieverordening (Gent). Deze artikelen stellen dat gevaarlijke en/of verontreinigende goederen in de haven slechts mogen worden behandeld (d.w.z. aangevoerd, afgevoerd, gelost, geladen, overgepompt, overgeslagen of aan boord gehouden) nadat een voorafgaande melding via het elektronische informatiesysteem ENIGMA+ aan de havenkapiteinsdienst werd gedaan.

Elk zee- en binnenschip dat verontreinigende goederen aanvoert, afvoert of aan boord houdt, moet dit melden via het haveninformatiesysteem ENIGMA+.

Alle ligplaatsen in het havengebied van Gent worden ingedeeld in een ligplaatscategorie van A tot en met D, afhankelijk van de afstand van deze ligplaats tot de dichtst bijgelegen woonconcentratie.

De codex beschrijft op welke ligplaats en onder welke voorwaarden gevaarlijke goederen mogen worden behandeld. Het volledige reglement gevaarlijke en/of verontreinigende goederen vindt u hieronder.