Havenverordeningen

Naast internationale, Europese en nationale wetgeving zijn er ook een aantal regels van toepassing ingegeven door de gemeenten op wiens grondgebied de haven zich situeert.

Voor North Sea Port Borsele, Vlissingen en Terneuzen is dit vastgelegd in de Havenverordening en bijbehorend Havenreglement. Voor North Sea Port Gent kunt u deze regelingen terugvinden in de Algemene Politieverordening.

Nederland

In verband met de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports per 1 juli 2019 zijn per deze datum een drietal Havenverordeningen met de bijbehorende Havenreglementen, nadere besluiten en regelingen van kracht voor het beheersgebied van North Sea Port Netherlands.

De Havenverordeningen, de bijbehorende Havenreglementen, nadere besluiten en regelingen zijn eensluidend en van toepassing op het havengebied van North Sea Port, gelegen binnen de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen.

Downloads 

Borsele: 

Terneuzen: 

Vlissingen:

Bijlagen Havenverordening: 

Bijlagen Havenreglement: 

Kaarten:

België

In de Algemene politieverordening (voor Gent) (laatste wijziging 23 november 2015, van kracht sedert 1 januari 2016) wordt het havengebied afgebakend, zijn de bevoegdheden van de havenkapitein en de havenkapitein-commandant binnen het havengebied vastgelegd en worden milieu-, verkeers- en veiligheidsbepalingen duidelijk gedefinieerd.

Aansluitend op de politieverordening is er het aanvullend reglement op het verkeer binnen het havengebied. Hierin worden de uitzonderingen op het verkeersreglement beschreven die toepasbaar zijn op de openbare interne havenwegen en in het bijzonder op de havenvoertuigen.

De integrale tekst van de Algemene politieverordening kunt u hier downloaden.

De aanvullende reglementen kunt u hier downloaden.