ISPS certificering via de MOBI-app

North Sea Port gebruikt een webapplicatie voor ISPS (her)certificeringstrajecten (enkel) in het Nederlandse deel van North Sea Port, de MOBI-app. Deze applicatie is ontwikkeld in samenwerking met alle Nederlandse Zeehavens. Via deze app werken Port Facility Security Officers (PFSO’s)en het Toetsingsteam Port Security Zeeland samen aan uw (her)certificering. En u kunt via MOBI eenvoudig uw certificeringstraject volgen en berichten sturen.

Met deze methode wordt de veiligheidsbeoordeling (Port Facility Security Assessment – PFSA) uitgevoerd zoals benoemd in de Europese Verordening (EG) Nr. 725/2004 en de Havenbeveiligingswet .Gebruikers ontvangen automatisch een herinnering als de veiligheidsbeoordeling verloopt .

Behalve de hercertificering wordt MOBI ook gebruikt voor:

  • Automatische herinnering en verwerking van de jaarlijkse evaluatie van het PFSP.
  • Verwerking van updates aan het plan in geval van wijzigingen.
  • Rapportage van ISPS oefeningen. (De zogenoemde Exercises en Drills)
  • Incident meldingen aan de PSO.
  • GISIS updates.
  • Uploaden van FPSP en het daar bijhorende Management.
  • Toezicht module voor de Inspecties door de Toezichthouders Havenbeveiligingswet. 

MOBI

  • Hebt u nog geen account?

Vraag er een aan via ISPS@northseaport.com

  • Logt u voor de eerste keer in bij MOBI?

Bekijk dan dit bestand: MOBI voor de eerste keer gebruiken.

(hieronder te downloaden)

Of: MOBI voor de PFSO

(hieronder te downloaden)

  • Problemen of vragen?

E-mail naar ISPS@northseaport.com of gebruik de Feedback-knop in de app.