ISPS certificering via de MOBI-app

North Sea Port gebruikt een webapplicatie voor ISPS (her)certificeringstrajecten (enkel) in het Nederlandse deel van North Sea Port, de MOBI-app. Deze applicatie is ontwikkeld in samenwerking met alle Nederlandse Zeehavens. Via deze app werken Port Facility Security Officers (PFSO’s)en het Toetsingsteam Port Security Zeeland samen aan jouw (her)certificering. En je kan via MOBI eenvoudig jouw certificeringstraject volgen en berichten sturen.

Met deze methode wordt de veiligheidsbeoordeling (Port Facility Security Assessment – PFSA) uitgevoerd zoals benoemd in de Europese Verordening (EG) Nr. 725/2004 en de Havenbeveiligingswet .Gebruikers ontvangen automatisch een herinnering als de veiligheidsbeoordeling verloopt .

Behalve de hercertificering wordt MOBI ook gebruikt voor:

  • Automatische herinnering en verwerking van de jaarlijkse evaluatie van het PFSP.
  • Verwerking van updates aan het plan in geval van wijzigingen.
  • Rapportage van ISPS oefeningen. (De zogenoemde Exercises en Drills)
  • Incident meldingen aan de PSO.
  • GISIS updates.
  • Uploaden van FPSP en het daar bijhorende Management.
  • Toezicht module voor de Inspecties door de Toezichthouders Havenbeveiligingswet. 

MOBI

  • Heb je nog geen account?

Vraag er een aan via ISPS@northseaport.com

  • Log je voor de eerste keer in bij MOBI?

Bekijk dan dit bestand: MOBI voor de eerste keer gebruiken.

(hieronder te downloaden)

Of: MOBI voor de PFSO

(hieronder te downloaden)

  • Problemen of vragen?

E-mail naar ISPS@northseaport.com of gebruik de Feedback-knop in de app.