Nieuws

Nieuw meldpunt PortWatch versterkt mee de beveiliging van de Belgische havens

Gepubliceerd op wo 6 mrt 2024
Verdachte situaties in Belgische zeehavens kunnen voortaan gemeld worden op het nieuwe meldpunt PortWatch. Meer ogen en oren op het terrein dienen om de georganiseerde misdaad terug te dringen.

Dit nieuwste platform in de strijd tegen georganiseerde misdaad komt er op initiatief van de Belgische minister van Noordzee, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de Federale Gerechtelijke Politie. Het nieuwe meldpunt werd op woensdag 6 maart door de minister voorgesteld in Gent, in North Sea Port.

Criminele activiteiten in de Belgische havens nemen vele verschillende vormen aan zoals drugssmokkel, verdachte personen en voertuigen, gaten in omheiningen of toegangsbadges die doorgegeven worden. Vanaf 6 maart kan iedereen die iets verdachts ziet of hoort - havenarbeiders, vrachtwagenchauffeurs,… - dat melden op www.PortWatch.be

Op PortWatch.be kan je elke verdachte situatie melden, ongeacht in welke haven je je bevindt.

Eén uniek anoniem meldpunt voor alle verdachte situaties in alle havens

Een melding maken kan volledig anoniem. Het platform moet een antwoord bieden op de huidige versnippering aan meldpunten in ons land. Vandaag bestaan er verschillende meldpunten (onder meer het meldpunt HAVIK in het Gentse deel van onze haven) gericht op specifieke vormen van criminaliteit, zoals drugssmokkel, en voor verschillende locaties en doelgroepen. Al die meldpunten worden geïntegreerd in het nieuwe platform PortWatch. Op PortWatch.be kan je elke verdachte situatie melden, ongeacht in welke haven je je bevindt. Dat is extra handig voor wie in verschillende havens komt, zoals vrachtwagenchauffeurs.

Paul Van Tigchelt, Federaal minister van Noordzee: “Het is duidelijk dat als we de georganiseerde misdaad in onze havens willen terugdringen, we alle ogen en oren op het terrein nodig hebben. Elke verdachte handeling of vreemde aanwezigheid die gemeld wordt, kan ertoe bijdragen om criminele netwerken op te sporen en te vervolgen. PortWatch is een laagdrempelige manier om dat in al onze havens mogelijk te maken en om snel informatie door te spelen aan de juiste diensten.”

Uniforme behandeling zorgt voor betere informatiedoorstroming

PortWatch zorgt niet alleen voor meer duidelijkheid bij de melders, maar ook voor een uniforme behandeling van meldingen. Alle meldingen belanden bij het Arrondissementeel InformatieKruispunt van de politie (AIK). Het AIK dispatcht de melding naar de bevoegde dienst. Soms komt de politie ter plaatse, in andere gevallen zal de Federale Gerechtelijke Politie een onderzoek opstarten. Door die uniforme behandeling wordt ook de informatiedoorstroming geoptimaliseerd. Wordt er een melding gedaan over bijvoorbeeld een verdachte wagen in een bepaalde haven? Dan zal die vanaf nu eenvoudiger gelinkt kunnen worden aan gelijkaardige meldingen in andere havens.

Carina Van Cauter, gouverneur Oost-Vlaanderen: “De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt een samenwerking tussen overheden, bedrijven en burgers. Een anoniem meldpunt is essentieel om de nodige informatie op een veilige manier te delen. Zonder veiligheid geen welvaart, investeren in veilige havens is cruciaal voor de welvaart van onze regio.”

Peter Claeyssens, Directeur-Generaal Scheepvaart: “De laatste jaren versterkten we stapsgewijs de wetgeving rond maritieme beveiliging. We gaven zowel federale diensten als bedrijven meer mogelijkheden om de strijd aan te gaan met georganiseerde misdaad, zoals drugssmokkel. PortWatch is daarin een logische volgende stap. Ik roep iedereen op om verdachte situaties te melden. Samen gaan we voor veilige havens.”

Nationaal meldpunt

Met PortWatch beschikt North Sea Port over een tweede, nationaal uitgerold meldpunt. Eerder was in Nederland al een gelijkaardig meldpunt opgericht om misdaad en ondermijning te melden.