Nieuws

North Sea Port verlengt mandaat van CEO Daan Schalck voor zes jaar

Gepubliceerd op ma 22 apr 2024
De huidige CEO van North Sea Port, Daan Schalck, zal de volgende zes jaar de leiding blijven nemen over het havenbedrijf van de Nederlands-Vlaamse fusiehaven. Dat heeft het bestuur unaniem beslist. De ambitie? De haven verder uitbouwen als Europese tophaven en de klanten nog meer centraal zetten.

Daan Schalck werd op 29 juni 2018 aangesteld als CEO van North Sea Port voor een mandaat van zes jaar. Gedurende twee jaar voerde hij dit mandaat uit met co-CEO Jan Lagasse. De fusie tussen Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) en het havenbedrijf Gent kwam onder meer onder de dynamiek van beide toenmalige CEO’s tot stand en ging op 1 januari 2018 officieel van start. Na het vertrek van Lagasse in september 2020 bleef Daan Schalck als enige CEO aan boord en nu wordt zijn mandaat met nog eens zes jaar verlengd, tot 2030. Dat heeft het Toezichthoudend Orgaan unaniem beslist. 

Sofie Bracke, voorzitter van het Toezichthoudend orgaan en havenschepen in Gent: “Deze verlenging zal niemand echt verwonderen. Daan Schalck is een uitstekende CEO die North Sea Port stuurt richting een duurzame haven die inzet op circulariteit en energietransitie. Op die manier garanderen we ook in de toekomst toegevoegde waarde, zowel voor de vele bedrijven als voor de omwonenden van ons grote havengebied.”

“Het is mijn ambitie als CEO van North Sea Port om ook de komende zes jaar mijn schouders onder dit unieke Europese project te zetten. De aandacht om het strategisch plan verder uit te rollen blijft onverkort mijn aandacht verdienen”, aldus de (bijna) 61-jarige Daan Schalck.

Europese tophaven

North Sea Port nam van bij de start als fusiehaven een plaats in in de top tien van de Europese havens. Als haven voorziet het in de energie van vandaag maar meer nog in die van morgen. Deze energietransitie zal hand in hand gaan met de verdere ontwikkeling van de circulaire economie. En als multimodale haven is het meer dan ooit een logistieke draaischijf voor wereldwijde en Europese goederenoverslag. In dit licht wil Daan Schalck als CEO North Sea Port verder positioneren als Europese Tophaven.

Nu al organiseert het havenbedrijf de dialoog met de belangrijkste internationale klanten. De uitdaging is om verder te kijken welke bedrijven extra aangetrokken kunnen worden. Om die ambitie waar te maken zal North Sea Port zich op nog meer fora actief presenteren, waarbij verder wordt gekeken dan enkel de Europese instellingen. Ook een communicatie- en marketingplan, dat aan die Europese ambities beantwoordt, zal opgemaakt worden.

Klant nog meer centraal

Daarnaast komen de klanten, bedrijven, nog meer centraal te staan in alles wat het havenbedrijf doet. Het gaat hem hierbij om alle bedrijven die in het havengebied gevestigd zijn én die een directe waarde creëren: financieel, economisch of op het vlak van duurzaamheid, zoals de aandeelhouders het strategisch hebben bepaald. Het verder ontwikkelen en uitrollen van ons klantenpartnerschap - het strategisch model ‘customer intimacy’ - is hierbij leidend.

Daan Schalck: “Vanuit onze regisserende rol adviseren we de bedrijven nog meer proactief en brengen we hen meer dan ooit met elkaar in contact. Met onze persoonlijke aanpak, open houding en grondige kennis van onze klanten helpen we het verschil maken in hun bedrijfsvoering en onze hele havencommunity.”

Het havenbedrijf moet nog meer een benaderbare, toegankelijke en wendbare partner zijn. Om deze ambities waar te maken zal de organisatie van het havenbedrijf verder geprofessionaliseerd worden en de service aan klanten en stakeholders verder ontwikkeld.

Biografie

Daan Schalck werd in 1963 geboren in Gent (België). Na zijn studies aan de Universiteit van Gent startte hij in 1988 zijn loopbaan in de drinkwatersector. Tussen 1995 en 1999 was hij adviseur economie en havens bij de verantwoordelijke schepen van het Gentse stadsbestuur. Van 1999 tot 2004 zetelde hij als verkozene in het Federaal Parlement in België, waar hij zich specialiseerde in overheidsbedrijven en mobiliteit.

In 2004 maakte Daan Schalck de overstap naar de privésector en ging aan de slag bij Ernst & Young. De havenwereld bleef hem echter boeien. In 2007 werd hij algemeen directeur van de Maatschappij die op de linkeroever van de Schelde het grondbeleid voor de Antwerpse haven doet. In juni 2009 keerde hij als CEO van het Gentse havenbedrijf terug naar zijn geboortestad.

Na de fusie van het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports werd Daan Schalck in juni 2018 voor zes jaar CEO van het havenbedrijf North Sea Port. Nu wordt zijn mandaat voor nog eens zes jaar verlengd, tot 2030. Daan Schalck was tot juli 2023 voorzitter van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, de strategische adviesraad van de Vlaamse regering. Hij is gastprofessor aan de Universiteit Gent en tevens ondervoorzitter bij de European Sea Ports Organisation (ESPO).