Nieuws

Onderzoek naar pijpleidingennetwerk voor ammoniak vanuit het Zeeuwse deel van North Sea Port

Gepubliceerd op wo 13 mrt 2024
North Sea Port en Smart Delta Resources hebben samen met de Provincie Zeeland en marktpartijen de handen ineengeslagen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een ammoniak-netwerk vanuit de haven richting het achterland in Duitsland, Nederland en België.

Groene ammoniak

Op dinsdag 12 maart ondertekenden de vier partners de opdracht voor dit haalbaarheidsonderzoek. Dit initiatief komt voort uit de groeiende betrokkenheid van huidige en toekomstige bedrijven binnen North Sea Port bij de productie, overslag, opslag, of doorvoer van ammoniak. En eveneens vanuit de toenemende impact daarvan op de veiligheid van de omgeving.
Groene ammoniak zal een cruciale rol spelen in het versnellen van de energietransitie. Ammoniak is namelijk een zeer geschikte drager van waterstof en zal gebruikt worden om groene waterstof te importeren vanuit diverse landen. Daarnaast zal ammoniak gebruikt worden als duurzame brandstof en grondstof.

Voor veilig transport

Een deel van de geïmporteerde ammoniak zal lokaal terug omgezet ('gekraakt') worden naar waterstof. Een ander deel van de ammoniak zal via pijpleidingnetwerken naar het achterland worden getransporteerd. Hier spelen ook binnenvaart en spoor potentieel een rol. Gelet op de mogelijke impact op veiligheid en de relatief beperkte capaciteit van deze achterlandverbindingen, wordt de haalbaarheid van een ammoniaknetwerk onderzocht.

Het onderzoek richt zich daarom op de haalbaarheid van een ammoniaknetwerk vanuit de haven en omvat een marktverkenning, veiligheidskaders, ruimtelijke impact en tracéverkenningen. Dit onderzoek zal inzicht bieden in de zorgvuldige ontwikkeling van ammoniaktransport met verschillende modaliteiten. Het onderzoek draagt bij aan het beleids- en veiligheidskader voor waterstofdragers dat momenteel in ontwikkeling is.

Voor de zomer klaar

Het doel is om het onderzoek voor de zomer van 2024 gereed te hebben. Diverse onderzoekspartijen zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Over Smart Delta Resources
In Smart Delta Resources hebben de energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de Vlaams-Nederlandse Schelde-Deltaregio de krachten gebundeld binnen een unieke, grensoverschrijdende samenwerking van industrie, haven, kennisinstellingen en overheden. De industrieën in de regio zijn divers en behoren tot de innovatieve wereldtop. Dit krachtige cluster is sterk verbonden met het havengebied van North Sea Port en geldt, met een gezamenlijke toegevoegde waarde van €12,7 miljard en 106.000 arbeidsplaatsen als belangrijke economische motor voor de regio. De samenwerking en bijhorende activiteiten leveren daarnaast een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. De ambitie: een competitieve, klimaatneutrale en circulaire industrie in de regio in 2050. www.smartdeltaresources.com