Wat onze partners zeggen over North Sea Port als waterstofhub

North Sea Port werkt met vele partners samen om zowel productie, import als transport van waterstof vlot met elkaar te verbinden. Zo zal North Sea Port dé waterstofhub van Europa worden. Together. Smarter.

Air Liquide

“Air Liquide verwelkomt de waterstofstrategie van North Sea Port die laat zien hoe de Schelde-Deltaregio ook in de toekomst een toonaangevend industrieel waterstofcluster kan blijven. Met onze stevige achtergrond in waterstof en CO2 in de regio leveren wij graag onze bijdrage aan het verwezenlijken van deze ambities.”

Floris Mackor, Vice President, NEC Cluster Large Industries & Primary Production, Air Liquide

ArcelorMittal

“ArcelorMittal Belgium behoort tot de wereldtop inzake energie-efficiëntie en CO2-emissie per ton staal. We zijn vast besloten om deze koppositie te versterken en hebben daarvoor een investering van 1,1 miljard euro aangekondigd. Hiermee maken we ons staalproces waterstof-ready. Ze laat immers toe om fossiele koolstof te vervangen door een mix van circulaire koolstof en waterstof.”

-Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium

EVOS


“Als Evos bouwen wij mee aan het opzetten van nieuwe waterstofketens. De verwachte sterke groei van de vraag naar (groene) waterstof in Europa, in combinatie met de beschikbare ruimte voor lokale productie, zal betekenen dat ook grootschalige import nodig zal zijn. Onze terminals in Terneuzen en Gent kunnen de schakels gaan vormen in deze nieuwe ketens."

- Juliana Manolova, Group Business Development and Commercial Manager EVOS

Fluxys

“Met Fluxys gaan we voluit om de markt voor waterstof te helpen op gang trekken. De infrastructuur in North Sea Port maakt deel uit van onze globale projectaanpak om mee te bouwen aan de nodige decarboniseringsinfrastructuur doorheen België en naar de buurlanden. In North Sea Port hebben we ook concrete voorstellen voor infrastructuur om de afvang en de opslag of het hergebruik van CO2 te ondersteunen. Samen met de haven, de industrie en de overheden zetten we de schouders onder klimaatneutraliteit.”

- Pascal De Buck, CEO Fluxys

Gasunie

“Duurzame waterstof zal als onderdeel van de toekomstige energiemix essentieel zijn voor het verminderen van de CO2-uitstoot in vooral de industrie. Het aan te leggen waterstofnetwerk in Zeeland is onderdeel van het toekomstig landelijk transportnetwerk voor waterstof dat Gasunie de komende jaren ontwikkelt in Nederland en dat ook internationale verbindingen zal krijgen met België, Duitsland en verder. Zo levert Gasunie een belangrijke bijdrage bij het verbinden van aanbod van en vraag naar groene waterstof in de regio en daarbuiten.”

- Helmie Botter, Manager Business Development Hydrogen Gasunie

Orsted

”Het opschalen van groene waterstofprojecten in de North Sea Port regio helpt om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het kabinet te behalen en de afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen te verminderen. Een voortvarende uitbouw van energie-infrastructuur is daarvoor vereist. Het industrieel cluster in Zeeland is de grootste waterstofverbruiker van Nederland met veel grensoverschrijdend potentieel en zou daarom prioriteit moeten krijgen daarbij.”

- Steven Engels, directeur waterstof Benelux Orsted

Provincie Zeeland

‘’De waterstofstrategie van North Sea Port past bij de ambities van onze regio om het grootste duurzame waterstofcluster van de Benelux te worden. De realisatie van deze strategie levert een belangrijke bijdrage aan onze klimaatdoelen en zorgt voor een competitieve en toekomstbestendige regio.’’

- Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland

Smart Delta Resources

“De waterstoftransitie is voor deze kansrijke regio van cruciaal belang. Om die reden werken industrie, haven en overheden al jaren samen aan een klimaatneutrale waterstofketen binnen het Hydrogen Delta Programma van Smart Delta Resources. North Sea Port speelt een cruciale rol in deze transitie en maakt haar rol en ambitie heel tastbaar met deze waterstofstrategie. Alle bouwstenen om deze strategie tot een succes te brengen zijn aanwezig. Samen op weg naar een waterstofhub van Europees belang!”

- Martijn Verwoerd, interim-directeur Smart Delta Resources

Stad Gent

"De waterstofstrategie van North Sea Port past in de grotere ambitie richting een klimaatneutrale haven. De investering in duurzame waterstof en bijhorende infrastructuur zal niet alleen de bestaande bedrijven verduurzamen, het zal ook nieuwe, innovatieve ondernemingen aantrekken.”

- Sofie Bracke, schepen van Haven stad Gent

Zeeland Refinery

Waterstof speelt vandaag al een prominente rol in de bedrijfsvoering van Zeeland Refinery. Door in te zetten op de ontwikkeling van duurzame waterstof zal Zeeland Refinery ook in de toekomst een relevante speler zijn en blijven.”

- Nathalie De Muynck, General Manager Zeeland Refinery