Openbare kaaien

Wie gebruik wil maken van een openbare kaai voor het laden of lossen van goederen of van kaaigrond voor kortstondige opslag van goederen moet hiervoor toestemming vragen. Hier ontdek je hoe dit moet.

Vlissingen en Terneuzen

Voor het gebruik van openbare kades in Vlissingen en Terneuzen dient een formulier ingevuld te worden. Het formulier dient ondertekend te worden door Port Operations. Het formulier staat hieronder. 

Gent

  • Gelieve de aanvraag minstens twee werkdagen op voorhand te bezorgen aan het Port Operations Coordination Centre van North Sea Port via e-mail.
  • De aanvrager is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het aanvraagformulier.
  • North Sea Port zal de aanvraag toestaan of weigeren. Er dient voorafgaande schriftelijke toestemming van North Sea Port te zijn vóór enig gebruik van de openbare kaai/kaaigrond.
  • De instructies en voorwaarden opgelegd door het Port Operations Coordination Centre dienen gerespecteerd te worden gedurende de gehele termijn van het gebruik.
  • De rechten zijn verschuldigd door diegene die het aanvraagformulier heeft ondertekend of diegene die met betrekking tot de geladen of geloste goederen optreedt als eigenaar, afzender, ontvanger, consignataris of als gevolmachtigde of aangestelde voor één van hen.