Sleepdiensten

Wil je een sleepdienst aanbieden in Gent? Dan heb je een vergunning nodig die verleend is door North Sea Port, zoals omschreven in het 'Kader Havendiensten'. Bekijk hier hoe je een aanvraag eenvoudig online kunt indienen.

Aanbieders van sleepdiensten

In Gent geldt dat dienstverleners hun sleepdiensten in de haven mogen aanbieden, met een geldige vergunning. Zo kan North Sea Port de kwaliteit en veiligheid van nautische diensten monitoren. 

Een schip kan voor sleepverrichtingen in ons havengebied alleen beroep doen op een dienstverlener met een geldige door North Sea Port verleende vergunning. 

Een lijst met actuele aanbieders vindt je hieronder: 

Aanvraag vergunning

Wil je een vergunning aanvragen om een sleepdienst aan te bieden? Dan kun je dit eenvoudig doen via onderstaand formulier. Na goedkeuring, wordt jouw dienst ook vermeld in de lijst van actuele aanbieders. 

Voorwaarden havendienstverleners

Klantpartnerschap is voor ons een belangrijke waarde en die willen we terug zien in de verleende havendiensten in onze haven. In heel North Sea Port gelden dan ook voorwaarden en regels voor de dienstverleners die deze havendiensten willen aanbieden. Je kunt dit terug lezen in het 'Kader Havendiensten' voor North Sea Port locatie Gent.