Nieuws

Sluizencomplex Terneuzen krijgt nieuwe naam: Noordzeesluizen

Gepubliceerd op do 16 nov 2023
Op donderdag 16 november werd de nieuwe naam voor het sluizencomplex in Terneuzen onthuld. ‘Noordzeesluizen’ is voortaan de naam van het hele complex met de drie sluizen, die Terneuzen en Gent met de Noordzee verbinden.

De keuze voor de naam Noordzeesluizen, is om de verbinding tussen de haven van Gent en Terneuzen en het aangrenzende zeegebied te benadrukken. De naam sluit bovendien goed aan bij het havenbedrijf North Sea Port. Kortom, de Noordzeesluizen maken de fusiehaven North Sea Port (Gent, Terneuzen en Vlissingen) optimaal toegankelijk langs het water.

Internationaal gesproken liggen straks de ‘North Sea Locks’ in het havengebied North Sea Port.

De onthulling gebeurde door het politiek college van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters. Zij deden dat tijdens een werkbezoek aan de Nieuwe Sluis. 

Nieuwe Sluis blijft Nieuwe Sluis

Het was de naamgevingscommissie die de nieuwe naam koos. De commissie besloot tevens de namen Oostsluis, Westsluis en Nieuwe Sluis voor de afzonderlijke sluizen binnen het complex te handhaven. De naamgevingscommissie stond onder het voorzitterschap van de burgemeester van Terneuzen, Erik van Merrienboer. De overige leden zijn Mathias De Clercq (burgemeester van Gent), Daan Schalck (CEO North Sea Port) en Willy Dekker (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta). 

Website voor opening Nieuwe Sluis

Met de onthulling van de naam Noordzeesluizen werd ook de website www.noordzeesluizen.eu gelanceerd. Deze website wordt gebruikt om het komende jaar de activiteiten, festiviteiten en nieuws rondom de opening van de Nieuwe Sluis in het najaar 2024 aan te kondigen. Deze sluis wordt gebouwd binnen het bestaande sluizencomplex, op de plaats van de vroegere Middensluis. De werkzaamheden begonnen reeds in 2017 in opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie.

Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen naar het Kanaal Gent-Terneuzen varen, tot in Gent. Ook neemt hierdoor de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. Zo wordt de bereikbaarheid van de haven verhoogd en worden nieuwe economische activiteiten gecreëerd in de Zeeuws-Vlaamse en de Vlaamse regio. Dit is goed voor de werkgelegenheid in Nederland en Vlaanderen.