Tarieven en voorwaarden

Voor het gebruik van haveninfrastructuur gelden in North Sea Port algemene voorwaarden en tarieven. Zo wordt er voor de zeevaart in North Sea Port havengeld gevraagd, daarin wordt onderscheid gemaakt in lijndienst en niet-lijndienst. En er zijn bepaalde reductieregelingen voor de zeevaart, zoals Environmental Ship Index (ESI)

Momenteel gelden er voor Vlissingen/Terneuzen en Gent afzonderlijke tariefreglementen. De bedoeling is om vanaf 2022 voor het hele grensoverschrijdende gebied van North Sea Port één tariefreglement te hanteren. Hieronder vindt u een overzicht per locatie van de geldende algemene voorwaarden en tarieven. 

De tarieven voor zeevaart voor het Nederlandse deel van North Sea Port vindt u terug in de Tarieven en Algemene Voorwaarden. 

De tarieven voor zeevaart in het Belgische deel van North Sea Port vindt u terug in het Tariefreglement 2019.