Kortingen

Voor zeeschepen in North Sea Port kunnen een aantal kortingen van toepassing zijn.

Enviromental Ship Index (ESI)

De allerschoonste zeeschepen die North Sea Port binnenvaren kunnen korting krijgen op het havengeld, zoals gesteld in het Tariefreglement, op basis van hun Environmental Ship Index (ESI) score. Het vergroenen van de haventarieven past bij de inzet van North Sea Port als een duurzame haven. 

ESI, opgericht in 2011 door de International Association of Ports and Harbors (IAPH), is een vrijwillige index die een score geeft voor bovenwettelijk presterende zeeschepen op milieugebied. Er worden scores gegeven gebaseerd op NOx-, SOx-, CO2uitstoot en het hebben van een walstroomconnectie. 

North Sea Port is als haven lid van dit systeem. 

Meer informatie 

Op de website van ESI vind je meer informatie over de ESI-korting. 

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze korting is dat dit uiterlijk bij de opgave zeehavengeld schriftelijk gemeld dient te worden aan North Sea Port.

Alle tarieven en voorwaarden staan op de website van North Sea Port.

 

Kortingscode zeevaart

Je kunt een kortingscode aanvragen die toepasbaar is op het te betalen zeehavengeld. Kortingen kunnen gegenereerd worden bij zeevaartreizen waarbij geladen of gelost in het havengebied van North Sea Port Vlissingen, Terneuzen of Gent.

Algemene Voorwaarden en Tarieven scheepvaart

Voor het gebruik van haveninfrastructuur door scheepvaart gelden in North Sea Port algemene voorwaarden en tarieven. Zo betalen zee- en binnenvaartschepen havengelden. Ook zijn er kortingen en abonnementen beschikbaar. 

Vanaf 2021 gelden voor het hele grensoverschrijdende havengebied van North Sea Port (dus in Vlissingen/Terneuzen en Gent) dezelfde tarieven. Voorheen was er nog een verschil in tarifering tussen het Nederlandse en het Vlaamse deel van de haven. Klanten zullen vanaf 2021 ook nog maar één factuur ontvangen.

Met deze harmonisering van de tarieven en een vereenvoudiging van de administratieve afhandeling zet North Sea Port een nieuwe stap als recente fusiehaven maar willen we ook de klantvriendelijkheid bevorderen. 

Vanwege verschillen in nationale wetgevingen zijn er nog wel twee tariefdocumenten, die je hieronder terug vindt. 

Vlissingen en Terneuzen

 

Gent

 

Voor het inschatten van de tarifering kun je de goederenlijst bekijken. 

Voor meer informatie of met vragen kun je terecht bij North Sea Port via e-mailadres: tariefreglement@northseaport.com