Kortingen

Enviromental Ship Index (ESI)

De allerschoonste zeeschepen die North Sea Port binnenvaren kunnen korting krijgen op het havengeld, zoals gesteld in het Tariefreglement, op basis van hun Environmental Ship Index (ESI) score. Het vergroenen van de haventarieven past bij de inzet van North Sea Port als een duurzame haven. 

ESI, opgericht in 2011 door de International Association of Ports and Harbors (IAPH), is een vrijwillige index die een score geeft voor bovenwettelijk presterende zeeschepen op milieugebied. Er worden scores gegeven gebaseerd op NOx-, SOx-, CO2uitstoot en het hebben van een walstroomconnectie. 

North Sea Port is als haven lid van dit systeem. 

Meer informatie 

Op de website van ESI vind je meer informatie over de ESI-korting. 

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze korting is dat dit uiterlijk bij de opgave zeehavengeld schriftelijk gemeld dient te worden aan North Sea Port.

Meerdere verrichtingen binnen één aanloop 

Als een zeeschip laad/los activiteiten verricht binnen één aanloop in zowel het werkingsgebied van North Sea Port Netherlands (Vlissingen/Terneuzen) als in North Sea Port Flanders (Gent) dan wordt een korting verleend van 50% op het te betalen zeehavengeld. 

Alle tarieven en voorwaarden staat op de website van North Sea Port.