Tarieven en voorwaarden

Voor iedereen die samenwerkt met North Sea Port zijn er bepaalde voorwaarden. Voor scheepvaart, investeerders, ondernemers of andere bedrijven zijn er afzonderlijk bepalingen. Het grensoverschrijdende havengebied kent soms verschillende voorwaarden aan Nederlandse en Belgische zijde zoals bijvoorbeeld voor de scheepvaart.

Algemene Voorwaarden en Tarieven scheepvaart

Voor het gebruik van haveninfrastructuur gelden in North Sea Port algemene voorwaarden voor scheepvaart. Zo betalen zee- en binnenvaartschepen havengeld maar gelden er voor beiden andere tarieven. Ook zijn er kortingen en abonnementen beschikbaar. 

Momenteel gelden er voor North Sea Port in Vlissingen/Terneuzen en Gent afzonderlijke tariefreglementen. De bedoeling is om vanaf 2021 voor het hele grensoverschrijdende gebied van North Sea Port één tariefreglement te hanteren.

Het havengebied van North Sea Port wordt voor de berekening van het binnenhavengeld/binnenvaartrecht vanaf 1 januari 2020 al gezien als een grensoverschrijdend havengebied. De verschuldigde havengelden/rechten zullen door een van de twee entiteiten (North Sea Port Netherlands N.V. of North Sea Port Flanders nv van publiek recht) bij jou in rekening worden gebracht

Vlissingen en Terneuzen

Gent

 

Algemene Voorwaarden Gronduitgifte

North Sea Port heeft voor de uitgifte van gronden algemene voorwaarden opgesteld voor zowel huur als erfpacht. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing in het Nederlandse deel van North Sea Port. 

De voorwaarden zijn in de loop der jaren telkens aangepast, de laatste versie (2014) is hieronder geplaatst, daaronder vind je eerdere versies. 

 
 
 
 

Algemene Inkoopvoorwaarden

Voor alle leveranciers, aannemers, bedrijven en andere zakenpartners waar North Sea Port zaken mee doet, zijn er Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing. Hierin zijn algemene bepalingen terug te vinden en bepalingen met betrekking tot het leveren van goederen en diensten. 

Algemene Voorwaarden en bepalingen Graafwerk en werkzaamheden kabels & leidingen

Voor graafwerk en het leggen, spannen, wijzigen, behouden of opruimen van kabels of leidingen in North Sea Port zijn de 'Algemene Voorwaarden en bepalingen Graafwerk en werkzaamheden kabels & leidingen' van toepassing. Hierin staat onder meer aan welke termijnen je bent gebonden en aan welke inhoud ingediende plannen moeten voldoen. Deze voorwaarden en bepalingen zijn alleen van toepassing voor het Nederlandse deel van North Sea Port.