Tarieven en voorwaarden

Voor iedereen die samenwerkt met North Sea Port zijn er bepaalde voorwaarden. Voor scheepvaart, investeerders, ondernemers of andere bedrijven zijn er afzonderlijk bepalingen. Het grensoverschrijdende havengebied kent vanaf 2021 dezelfde tarieven voor de scheepvaart . Bekijk hieronder het volledige overzicht van tarieven en algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden en Tarieven scheepvaart

Voor het gebruik van haveninfrastructuur door scheepvaart gelden in North Sea Port algemene voorwaarden en tarieven. Zo betalen zee- en binnenvaartschepen havengelden. Ook zijn er kortingen en abonnementen beschikbaar. 

Vanaf 2021 gelden voor het hele grensoverschrijdende havengebied van North Sea Port (dus in Vlissingen/Terneuzen en Gent) dezelfde tarieven. Voorheen was er nog een verschil in tarifering tussen het Nederlandse en het Vlaamse deel van de haven. Klanten zullen vanaf 2021 ook nog maar één factuur ontvangen.

Met deze harmonisering van de tarieven en een vereenvoudiging van de administratieve afhandeling zet North Sea Port een nieuwe stap als recente fusiehaven maar willen we ook de klantvriendelijkheid bevorderen. 

Vanwege verschillen in nationale wetgevingen zijn er nog wel twee tariefdocumenten, die je hieronder terug vindt. 

Vlissingen en Terneuzen

 

Gent

 

Voor het inschatten van de tarifering kun je de goederenlijst bekijken. 

Voor meer informatie of met vragen kun je terecht bij North Sea Port via e-mailadres: tariefreglement@northseaport.com 

 

Kortingen zeevaart

Voor zeeschepen in North Sea Port kunnen een aantal kortingen van toepassing zijn.

Bekijk hier alle informatie. 

Algemene Voorwaarden Gronduitgifte

North Sea Port heeft voor de uitgifte van gronden algemene voorwaarden opgesteld voor zowel huur als erfpacht. 

Vlissingen en Terneuzen

De voorwaarden zijn in de loop der jaren telkens aangepast, de laatste versie (2014) is hieronder geplaatst, daaronder vind je eerdere versies. 

Gent

Algemene Inkoopvoorwaarden

Voor alle leveranciers, aannemers, bedrijven en andere zakenpartners waar North Sea Port zaken mee doet, zijn er Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing. Hierin zijn algemene bepalingen terug te vinden en bepalingen met betrekking tot het leveren van goederen en diensten. 

Algemene Voorwaarden en bepalingen Graafwerk en werkzaamheden kabels & leidingen

Voor graafwerk en het leggen, spannen, wijzigen, behouden of opruimen van kabels of leidingen in North Sea Port zijn de 'Algemene Voorwaarden en bepalingen Graafwerk en werkzaamheden kabels & leidingen' van toepassing. Hierin staat onder meer aan welke termijnen je bent gebonden en aan welke inhoud ingediende plannen moeten voldoen. Deze voorwaarden en bepalingen zijn alleen van toepassing voor het Nederlandse deel van North Sea Port.