Nieuws

Taskforce opgericht om Zeeuwse ondernemers te ondersteunen bij stroomnetuitdagingen

Gepubliceerd op do 29 feb 2024
In de provincie Zeeland is er een Taskforce Zeeuwse Netoplossingen opgericht om het groeiende probleem van netcongestie aan te pakken. Ook North Sea Port maakt daar deel van uit.

In juli 2023 werd er voor grootverbruikers (groter dan 3 x 80 ampère) een stop aangekondigd voor nieuwe aansluitingen op het Zeeuwse stroomnet. Dit riep vragen en onduidelijkheid op bij ondernemers. Om bedrijven in Zeeland verder te helpen én de knelpunten in kaart te brengen werd de ‘Energieraad’ opgericht door Impuls Zeeland, Provincie Zeeland, North Sea Port, VNO-NCW Zeeland, Smart Delta Resources, Stedin en TenneT. Vanuit deze raad is de ‘Taskforce Zeeuwse Netoplossingen’ opgericht om ondernemers te helpen met hun vraagstukken en de mogelijkheden op het gebied van energie te verkennen.

Meldpunt netcongestie

Afgelopen zomer is er als reactie op de aansluitingstop een ‘Meldpunt Netcongestie’ opgezet om te inventariseren waar ondernemers tegenaan lopen, zoals bezorgdheid over toekomstige groei en (verplichte) verduurzamingsdoelen. Hieropvolgend is er in september een bijeenkomst voor ondernemers gehouden waar werd bevestigd dat nieuwe en bestaande grootverbruikers, die meer stroomcapaciteit nodig hebben, op een wachtlijst komen te staan. Ondernemers dienen rekening te houden met een langere periode alvorens de benodigde uitbreidingen van het elektriciteitsnet zijn gerealiseerd. Om alle extra productie en verbruik van elektriciteit aan te sluiten, zijn vaak netverzwaringen nodig en dat kost tijd. Ook bleek dat ondernemers behoefte hebben aan meer inzicht in de mogelijkheden waar ze zelf mee aan de slag kunnen tot de netverzwaringen gereed zijn. Hier kan de Taskforce bij helpen.

Flexibele oplossingen

Naast netuitbreidingen zijn flexibele oplossingen een belangrijke en noodzakelijke schakel in de energietransitie. De Taskforce zal onder andere fungeren als een platform waar ondernemers, samen met experts uit diverse sectoren, de mogelijkheden kunnen verkennen op het gebied van energiebesparing, het aanpassen van bedrijfsprocessen en het uitwisselen van energie.

Impuls Zeeland, als regionale ontwikkelingsmaatschappij, speelt een sleutelrol in het co√∂rdineren van dit initiatief. “Wij willen met de ondernemer meedenken om tot creatieve oplossingen te komen, die de gevolgen van netcongestie verminderen: van probleemanalyse tot het nemen van beslissingen en het initiëren van oplossingen. Hier komt niet alleen een technisch aspect bij kijken, maar ook een organisatorisch aspect: partijen koppelen”, aldus Daniël Peyron, Programmamanager bij Impuls Zeeland.

Om ondernemers perspectief te bieden en te blijven investeren in een gezond ondernemersklimaat is de provincie Zeeland mede-initiator van de Taskforce. Het is van groot belang dat Zeeland niet achterloopt op de gestelde duurzaamheidsdoelen. "We geloven sterk in de kracht van samenwerking en innovatie. Door de bundeling van expertise en middelen streven we ernaar duurzame oplossingen te vinden die niet alleen de Zeeuwse ondernemers ondersteunen, maar ook bijdragen aan een veerkrachtige en duurzame energie-infrastructuur voor de regio", aldus Jo-Annes de Bat gedeputeerde Provincie Zeeland.