Toezicht

In het grensoverschrijdende havengebied worden ISPS-faciliteiten en beveiligingsplannen gecontroleerd door verschillende toezichthouders en autoriteiten.

Nederland

Binnen het havengebied in Vlissingen en Terneuzen rijden de Toezichthouders Havenbeveiligingswet rond. Tevens voeren deze inspecties en fysieke controles uit op ISPS-faciliteiten, waarbij elke havenfaciliteit minimaal 1x per jaar bezocht wordt. Hierbij wordt een vragenlijst doorlopen in een gesprek met de PFSO en/of diens vervanger. De toezichthouders zijn hiertoe aangewezen bij besluit van het college van burgemeester en wethouders, de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing.

België

Binnen het havengebied in Gent worden de beveiligingsplannen gecontroleerd door de Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging (NAMB) én door het Lokaal Comité voor Maritieme Beveiliging Gent (LCMBG). Er kan door beide instanties een inspectiebezoek op de ISPS faciliteit - al dan niet vooraf aangekondigd - worden uitgevoerd.