Viszones

De viszones in North Sea Port zijn beperkt. In het havengebied mag maar in bepaalde gebieden gevist worden.

Gent

Vissen mag op het kanaal, maar niet in de dokken / havens. Het Agentschap voor Natuur en Bos leidt alles in goede banen. 


Terneuzen en Vlissingen

In de havengebieden van Terneuzen en Vlissingen mag niet worden gevist met uitzondering van de Westhavendam in Vlissingen-Oost.