Viszones

De viszones in North Sea Port zijn beperkt. In het havengebied mag maar in bepaalde gebieden gevist worden.

Gent

Vissen mag op het kanaal, maar niet in de dokken / havens. Het Agentschap voor Natuur en Bos leidt alles in goede banen. 

Het eten van zelf gevangen vis wordt afgeraden, bekijk hiervoor de website van het agentschap Natuur en Bos voor meer informatie.

Informatie over het eten van zelf gevangen vis


Terneuzen en Vlissingen

In de havengebieden van Terneuzen en Vlissingen mag niet worden gevist met uitzondering van de Westhavendam in Vlissingen-Oost.

Ook in Nederland geldt dat het eten van zelf gevangen vis afgeraden wordt. Voor meer informatie kun je kijken op de website van de GGD.

Informatie over het eten van zelf gevangen vis