Viszones

De viszones in North Sea Port zijn beperkt tot het Gentse deel van de haven. Daar mag u vissen op het kanaal.

Gent

Vissen mag op het kanaal, maar niet in de dokken / havens. Het Agentschap voor Natuur en Bos leidt alles in goede banen. 


Terneuzen en Vlissingen

In de havengebieden Terneuzen en Vlissingen mag er niet gevist worden.