Viszones

De viszones in North Sea Port zijn beperkt tot het Gentse deel van de haven. Daar mag je vissen op het kanaal.

Gent

Vissen mag op het kanaal, maar niet in de dokken / havens. Het Agentschap voor Natuur en Bos leidt alles in goede banen. 


Terneuzen en Vlissingen

In de havengebieden Terneuzen en Vlissingen mag er niet gevist worden.