Nieuws

VoltH2 ontvangt 20 miljoen euro voor uitbouw infrastructuur voor groene waterstof in North Sea Port

Gepubliceerd op di 30 jan 2024
VoltH2 plant twee waterstoffabrieken in North Sea Port, één in Vlissingen en één in Terneuzen. Daarvoor ontvangt het bedrijf een Europese subsidie. Eind dit jaar starten de werkzaamheden.

De fabrieken worden gebouwd in het Zeeuwse deel van het havengebied North Sea Port. Dat is één van de regio’s in Nederland die Europese steun ontvangt om de gevolgen op te vangen van de overgang van fossiele naar groene energie. De regio krijgt in totaal 58,5 miljoen euro uit het ‘Just Transition Fund’ (JTF). 20 miljoen daarvan gaat naar de realisatie van deze twee waterstoffabrieken. Op maandag 29 januari reikte Jo-Annes de Bat, gedeputeerde bij de Provincie Zeeland, aan VoltH2 twee cheques van 10 miljoen euro uit.

North Sea Port: grootste waterstofhub van de Benelux

Met een jaarlijkse productie en verbruik van bijna 600 kton waterstof is North Sea Port de grootste waterstofhub van de Benelux. Aangezien het gros van deze waterstof nog met aardgas wordt gemaakt, komt hierbij veel CO2 vrij. Met de Green Deal streeft de Europese Commissie naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Binnen deze energietransitie zal groene waterstof een cruciale rol spelen om de CO2-uitstoot van de industrie en zwaar transport drastisch te verminderen. Dat zal ook het geval zijn in het havengebied North Sea Port.

Maarten den Dekker, Chief Sustainability Officer: “North Sea Port herbergt het grootste waterstofcluster van de Benelux. Een breed scala aan partijen ontwikkelt projecten om duurzame waterstof te produceren en importeren. Met VoltH2 hebben we wat mij betreft een koploper in huis die met deze subsidie een grote stap zet richting de bouw van twee grote groene waterstoffabrieken in onze haven. Als het goed is zien we al dit jaar de eerste bouwwerkzaamheden!”

De waterstofproducent ontvangt de subsidie voor de benodigde 150 KV-aansluitingen voor twee groene waterstoffabrieken. André Jurres, CEO van VoltH2, licht toe: “Een eerste voorwaarde van deze subsidie is dat we de uitstoot van CO2 helpen reduceren. Elk van onze twee fabrieken zal vanaf 2026 jaarlijks 2.000 ton groene waterstof produceren én daarmee 17 kton CO2-uitstoot vermijden. Hiermee wordt VoltH2 het eerste bedrijf in de regio dat zal bijdragen aan de emissiereductie van Smart Delta Resources, het samenwerkingsverband van de industrie.” In een tweede fase, vanaf 2028, breidt VoltH2 uit van 25 MW tot 125 MW, jaarlijks goed voor 10.000 ton groene waterstof én een besparing van 85 kton CO2.

Netcongestie voorkomen

Maar de groenewaterstoffabrieken zijn ook belangrijk om netcongestie te voorkomen en het overvolle Nederlandse elektriciteitsnetwerk te balanceren. Doordat de fabrieken draaien op groene stroom van windmolens of zonneparken, verbruiken ze alleen stroom op het moment dat die duurzaam opgewekt wordt. De waterstoffabrieken vlakken hiermee de productiepieken af die nu al op het stroomnet opduiken, en die in de toekomst door meer duurzame opwekking nog veel groter zullen worden.

Bijkomend pluspunt is dat enkele kleinere bedrijven in de buurt van VoltH2 relatief eenvoudig een aansluiting zullen kunnen krijgen.

Een noodzakelijke randvoorwaarde voor de productie van groene waterstof is een elektriciteitsaansluiting met voldoende capaciteit. Het Just Transition Fund verleent nu de nodige steun voor de realisatie van twee 150 kV-verbindingen met onderstations. In Vlissingen lopen de kosten hoog op door het lange tracé richting het hoogspanningsstation en de boringen die nodig zijn om dijken, wegen, spoorwegen en andere kabels en leidingen te kruisen. In Terneuzen liggen de waterstoffabriek en het bestaande hoogspanningsstation zelfs aan verschillende kanten van het kanaal. Daar moet de aansluiting het Kanaal Gent-Terneuzen dus kruisen.

Werkzaamheden starten eind 2024

Het basisontwerp van de 150 kV-velden, het conceptontwerp van de kabelverbindingen en de 150- en 30 kV-onderstations zijn reeds in voorbereiding. André Jurres: “Deze JTF-subsidie is opnieuw een steun in de rug voor onze plannen, voor de haven en de regio. Eind dit jaar starten we de werkzaamheden en eind 2025 willen we alles afronden. De verbindingen zullen begin 2026 beschikbaar zijn, zowel voor de werking van onze waterstoffabrieken als voor de aansluiting van derden.”

Verder bouwen aan waterstofeconomie

De energie- en grondstoffentransitie is van invloed op de gehele economie, maar raakt de energie-intensieve sectoren (fossiele energie, agrofood-industrie, chemische industrie, en procesindustrie) in het bijzonder. De Zeeuwse regio zet in op het bouwen van een waterstofeconomie, afvang, opslag, hergebruik van CO2 als verdienmodel, duurzame elektriciteit ten behoeve van elektrificatie en warmte-uitwisseling. Om nieuwe banen te creëren, én deze te vullen, zijn investeringen noodzakelijk.

Foto - VoltH2: (van links naar rechts) Arjan Schipaanboord (Project Manager VoltH2), Jo-Annes de Bat (Gedeputeerde Provincie Zeeland) en Gerwin Hament (Director Operations VoltH2)