Zeven speerpuntsectoren

North Sea Port beschikt over een heel gediversifieerd aanbod van activiteiten. Het havenbedrijf zet in de eerste plaats in op het behoud en de verdere verankering van de huidige bedrijvigheden en de bijhorende werkgelegenheid. Om zijn marktpositie te versterken zal het havenbedrijf hierbij inzetten op zeven speerpuntsectoren.

North Sea Port beschikt over een heel divers aanbod van activiteiten. Het havenbedrijf zet in de eerste plaats in op het behoud en de verdere verankering van de huidige bedrijvigheden en de bijhorende werkgelegenheid. 

Om zijn marktpositie te versterken zal het havenbedrijf hierbij inzetten op zeven speerpuntsectoren. Er wordt ook fors ingezet op de groei in de circulaire economie en de energiesector. Deze sectoren met groeipotentieel zijn bovendien verweven in de zeven speerpuntsectoren. 

  • Chemie

North Sea Port telt heel wat bedrijven in de chemiesector, die samen chemische producten produceren zoals vloeibare chemicaliën, smeeroliën, gassen en kunststoffen voor gebruik in de bouwsector , de auto-industrie, de verpakkingsindustrie en de landbouw.

Om zowel productie als transport vlot te laten verlopen is een hele chemielogistiek uitgewerkt, van opslag in gespecialiseerde tanks en loodsen, chemisch transport tot het onderhoud van deze procesindustrie. De chemische bedrijven in het havengebied bieden werk aan duizenden mensen.

  • Staal

North Sea Port staat op de wereldkaart wat betreft staal. De haven zorgt voor zowel import als voor export van staal. Er zijn bedrijven die grondstoffen en halffabricaten importeren om staal te produceren voor onder meer auto’s en huishoudtoestellen. Andere bedrijven exporteren staal of bewerken hoogwaardige staalproducten zoals aluminium. De haven sloopt en ontmantelt ook schepen en offshore installaties. En er zijn bedrijven die staal en schroot hergebruiken, zoals in hoogovens. De uitgebreide activiteiten in de staalindustrie zorgen ervoor dat duizenden mensen er een job hebben.

  • Bouwmaterialen

North Sea Port beschikt over een stevig uitgebouwde bouwmaterialencluster. Zand en grind, hout, beton en cement. De aanvoer van zulke grondstoffen in bulk via het water is vaak een van de drijfveren om zich in de haven te vestigen. Diverse gespecialiseerde bedrijven produceren hiermee bouwmaterialen. Die worden opgeslagen in gespecialiseerde tanks en loodsen om vervolgens naar het achterland getransporteerd te worden.

  • Energie

North Sea Port ontwikkelt zich verder als ‘Energyport’. De belangrijkste sporen waar op ingezet wordt, zijn duurzame waterstof, CC(U)S (afvang, opslag en/of hergebruik van CO2), elektrificatie en warmte-uitwisseling. De beschikbaarheid van infrastructuur en duurzame energie- en grondstoffen zijn daarbij van groot belang. 

North Sea Port heeft de ambitie om een draaischijf in het Europese waterstofnetwerk te zijn. Deze positie bestaat uit een combinatie van lokale grootschalige productie van duurzame waterstof, import van groene waterstof, grootschalige afname in het havengebied, doorvoer naar het achterland en infrastructuur om vraag en aanbod te verbinden. De infrastructuur wordt aangesloten op de landelijke ‘backbones’ waardoor North Sea Port verbonden is met andere Europese havens en industriegebieden.

De aanlanding van windenergie op zee en de uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk (380kV) zijn essentieel om heel het havencluster van groene elektriciteit te kunnen voorzien.

Het havengebied beschikt over heel wat restwarmte die verder kan worden uitgewisseld tussen bedrijven.

Heel wat bedrijven willen hun energie-efficiëntie verbeteren, en werken aan de vermindering van hun CO2 uitstoot.

North Sea Port is in Europa koploper wat de productie van biobrandstoffen betreft.

De haven beschikt ook over een aantal grote zonneparken en windmolens.

  • Automotive

Voor North Sea Port is de automotive-sector een belangrijke pijler. Deze fabrieken genereren belangrijke stromen aan onderdelen en afgewerkte producten, en zijn de belangrijkste industustriële werkgever in de haven. Bovendien zorgen ze ook voor heel wat indirecte jobs bij toeleveranciers en logistieke dienstverleners. De haven is zelfs de belangrijkste logistieke draaischijf voor Europa voor bepaalde merken. Daarnaast passeren er in de haven qua import en export nog duizenden wagens van tal van andere merken en opleggers via roll-on/roll-off-transport.

  • Voeding en (vee)voeder

North Sea Port ontwikkelt zich verder als een echte foodport door de enorme opslagcapaciteit. Voorbeelden van voeding die de haven passeert zijn onder andere groenten, fruit, concentraat van sinaasappelsap, vis(olie), granen, zaden, suiker, melasse, gist, chocolade, dierenvoeding en vlees.

Veterinaire producten die van wereldwijd binnenkomen in North Sea Port, kunnen op een vlotte, veilige en efficiënte wijze verder vervoerd worden in West-Europa dankzij de verschillende grenscontroleposten.

De haven was ook de bakermat voor biobrandstoffen en is nog steeds koploper wat betreft de productie van bio-ethanol en -diesel.

  • Logistiek met toegevoegde waarde 

Voor logistieke activiteiten met toegevoegde waarde, distributie en warehousing heeft North Sea Port 500 hectare bedrijventerrein ter beschikking. Er is plaats voor diverse investeringen die zorgen voor verdere groei in de opslag en distributie van bijvoorbeeld grondstoffen, consumptiegoederen en halffabricaten. Als échte multimodale haven biedt North Sea Port achterlandverbindingen via binnenvaart, spoor, weg en pijpleidingen naar heel wat bestemmingen in Europa.