Axelse vlakte

  • Activiteiten: haven- en kadegebonden activiteiten (op- en overslag), bij voorkeur op het gebied van logistiek en duurzame / biogebaseerde economie 
  • Oppervlakte bedrijventerrein: 70 hectare 
  • Nog beschikbare ruimte: 40 hectare 
  • Infrastructuur: een deel van het bedrijventerrein is al uitgerust met basis nutsvoorzieningen en wegen. De overige terreinen worden later gerealiseerd op basis van de behoeften van bedrijven. Kade van 855 meter in de Autrichehaven, deels publieke kade voor binnenvaart in Zijkanaal C. 
  • Diepgang: maximaal 12,50 meter. Meer informatie over diepgangen in het havengebied.
  • Ontsluiting: zeevaart en binnenvaart via Autrichehaven en Zijkanaal C, weg (Tractaatweg N62) en spoor 
  • Realisatie: North Sea Port (grondgebied Terneuzen) 
  • Interesse? invest@northseaport.com, +31 (0) 115 647 400