Vlissingen-Oost

  • Activiteiten: grootschalige zeehavengebonden overslag met toegevoegde waarde, ontwikkeling bestaande logistieke en industriële activiteiten. Containers, droge en natte bulk, breakbulk, voeding / fruit, opslag, offshore (wind), projectlading, industrie, staal /metalen, schroot, papier en papierproducten, chemie, transport en logistiek, bouwmaterialen en automotive 
  • Oppervlakte bedrijventerrein: 300 hectare 
  • Nog beschikbare ruimte: ong. 140 hectare 
  • Infrastructuur: industrieel bedrijventerrein rond diverse havens/dokken en kades (Sloehaven, Quarleshaven, Bijleveldhaven, Westhofhaven, Scaldiahaven, Kraayerthaven, Van Cittershaven, Kaloothaven). 
  • Diepgang: maximaal 17 meter. Meer informatie over diepgangen in het havengebied.
  • Ontsluiting: zeevaart en binnenvaart via Westerschelde, wegen (A58, Sloeweg / N62, Westerscheldetunnel), spoor en pijpleidingverbindingen 
  • Realisatie: North Sea Port en derde partijen (grondgebied Vlissingen en Borsele)
  • Interesse? invest@northseaport.com, +31 (0) 115 647 400