Beveiligingsincidenten

De PFSO of diens vervanger registreert alle ISPS-beveiligingsincidenten die plaatsvinden op zijn terminal in een logboek en meldt serieuze ISPS-beveiligingsincidenten bij de PSO en zo nodig bij de politie per telefoon.

Het verhogen van de aandacht voor beveiliging wordt bereikt wanneer iedereen die op de terminal werkzaam is zijn steentje bijdraagt. Het handboek ‘Security Awareness’ kan hierbij helpen en is interessant voor de verplichte periodieke opfriscursussen voor niet-beveiligingspersoneel dat op de terminal werkzaam is.

NL: 112 bij spoed, anders 0900-8844

De PFSO meldt incidenten aan de PSO via de MOBI websapplicatie, bij de politie en rechtstreeks op PFSO@dicwater.nl.

BE: 101 noodnummer en in tweede instantie aan de havenkapiteinsdienst Gent: 09 251 56 39

Rapport met beschrijving van omstandigheden incident binnen de 24 uur via het onderstaand formulier per mail aan: Security.Incidents@northseaport.com.