Bunkeren in de haven

In Vlissingen wordt een bunkering aangevraagd in Enigma+ en/of via e-mail

Voor aanvang en bij beëindiging van de bunkering moet contact worden opgenomen via VHF 9 met Havendienst Vlissingen. 

Gent 

Wil je de dienst 'bunkeren' aanbieden in North Sea Port? Dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals beschreven in het 'Kader Havendiensten'. Bekijk hier de voorwaarden en hoe je hiervoor een vergunning kan aanvragen.

De uitvoering van bunkeroperaties is in de haven van Gent onderworpen aan een aantal verplichtingen die gerelateerd zijn aan het schip en de veiligheidsaspecten van het bunkeren zelf. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in Hoofdstuk 4 van Deel 4 van de havenpolitieverordening.