Bunkeren in de haven

In Vlissingen wordt een bunkering aangevraagd in Enigma+ en/of via e-mail

Voor aanvang en bij beëindiging van de bunkering moet contact worden opgenomen via VHF 9 met Havendienst Vlissingen. 

Gent 

Elk bunkerschip dat in de haven komt leveren, moet over een bunkervergunning voor het havengebied van Gent beschikken (zie artikel 3.6.1 van de Algemene politieverordening). 

Deze vergunning kan worden aangevraagd per brief of via e-mail aan de havenkapitein-commandant. Een geldig certificaat van goedkeuring van het motortankschip moet worden meegestuurd. 

Bij iedere bunkerlevering moet voor het starten van de levering contact worden opgenomen met de havenkapiteinsdienst van het Havenbedrijf via VHF kanaal 5. Zij registreren de gegevens van de levering in het haveninformatiesysteem ENIGMA+. 

Bij controle door de havenkapiteinsdienst dient een kopie van de bunkerchecklist te worden overhandigd. 

Je vindt de voorwaarden waaraan voldaan moet worden en blanco bunkerchecklists hieronder.