Digitalisering en data community

In de havengemeenschap en de logistieke gemeenschap wordt heel wat data uitgewisseld om logistieke processen vlot en veilig te laten verlopen. Dataplatformen en (Port) Community Systemen zorgen hierbij voor de nodige digitale informatie-uitwisseling en versterken de logistieke ketens.

Slimme data

De data-economie en de verdere digitalisering is ook in de havenwereld al lang een feit. Alles wordt meer en meer hypergeconnecteerd waarbij data een grondstof op zich wordt. Niet enkel de mens maar ook slimme data zullen transportketens gaan aansturen en nog efficiënter maken.

North Sea Port wordt onderdeel van de digitale platformen die de handelsstromen in de toekomst gaan aansturen. Bijvoorbeeld voor de logistieke keten, voor het tegengaan van de ondermijning van de veiligheid, voor de maakindustrie, voor aansturing door artificiële intelligentie en voor ladingstromen die zich ‘slim’ verplaatsen.

Managementsysteem voor de haven

Het havenbedrijf wil samen met de bedrijven tegen 2023 een ‘North Sea Portal‘ uitwerken. Het snel en veilig uitwisselen van data – ook de data van het havenbedrijf - draagt bij tot het verhogen van efficiëntie en synergie. Tegen 2025 is ook het eigen havenmanagementsysteem volledig gedigitaliseerd om de nautische keten sterker en efficiënter te maken op het vlak van bijvoorbeeld ‘turn around time’ en veiligheid. Cybersecurity is hierbij bepalend.

Ook hier is het havenbedrijf vooral connector voor de spelers van de logistieke keten. De data community zal worden gebouwd door de samenwerking op te zoeken met de platformen van de havens van Antwerpen en Rotterdam.