Drones in North Sea Port

Hier vind je alle informatie over het vliegen met drones (RPAS of UAV) in het havengebied van North Sea Port. Iedereen die met een drone wil vliegen moet zich houden aan regels. Vaak is ook een vergunning nodig.

Nederland en België 

Drones worden voor steeds meer toepassingen gebruikt; zowel voor het uitvoeren van inspecties als het maken van mooie beelden. Ze kunnen echter ook ingezet worden voor andere doeleinden zoals criminele activiteiten, spionage en het ongewenst in beeld brengen van mensen.
Vliegen kan dus niet zomaar overal en er zijn door de overheid opgestelde eisen die gelden. In North Sea Port is ook de Belgische wetgeving (voor Gent) en Nederlandse wetgeving (Terneuzen en Vlissingen) van toepassing. Hieronder vind je de geldende voorwaarden en procedures per land. 

Vliegen in Nederland boven North Sea Port gebied

Waar je wel of niet kunt vliegen is In Nederland eenvoudig terug te vinden op de zonekaart. Boven havengebieden is een zone ingesteld waar het verboden is voor vluchten in de ‘open’ categorie.

Lees hier meer over beroepsmatig vliegen en aanmelden voor het vliegen met een drone boven het havengebied North Sea Port in Nederland. 

Geozone – EBR55

Er gelden regels en voorwaarden voor het betreden van de geozone boven het havengebied North Sea Port in België. Dit geldt voor zowel onbemande (drones, UAS, RPAS etc.) als bemande (helikopters) luchtvaartuigen.

Eén zone, andere regels

Vanaf 01 januari 2021 spreken we niet langer van één zone voor bemande en onbemande luchtvaart. De contouren blijven wel dezelfde, de voorwaarden zijn echter van elkaar gescheiden. 

Voor bemande luchtvaart blijft de luchtvaartwetgeving van toepassing zoals terug te vinden in de AIP Belgium and Luxembourg onder ENR 5.1.

Voor onbemande luchtvaart (drones) is er een aparte set Europese wetgevingen (EU 2019/947 van 24 mei 2019) van kracht met een overgangsperiode zoals beschreven in het KB van 08 november 2021

Lees meer op: www.mobilit.belgium.be

North Sea Port als geozonemanager

Naast deze algemene voorwaarden is er in het 'M.B. tot vaststelling van vaste geografische UAS-zones en toegangsvoorwaarden voor vaste geografische UAS-zones' (van: 21/12/2020 art.5. en art. 23.) ook vermeld dat er specifieke geozones met bijhorende geozonemanagers worden aangeduid. De Vlaamse zeehavens zijn daar een onderdeel van en stellen voor hun gebied specifieke voorwaarden en regels ter vrijwaring van de openbare orde, rust, veiligheid van de exploitatie van de haven en het milieu in het havengebied. (zoals beschreven in het ‘Decreet houdende de havenkapiteinsdienst' van 3 mei 2019)

Vliegen in België boven North Sea Port gebied

Wil je vliegen met een drone boven het havengebied van North Sea Port in België? Of wil je een vlucht met een bemand luchtvaartuig maken? Bekijk dan hieronder de mogelijkheden, regels en voorwaarden. Heb je nog vragen? Dan kun je altijd contact opnemen met de Havendienst.