Vliegen met een drone

Bekijk hieronder welke voorwaarden gelden en toestemmingen je nodig hebt om met een drone te kunnen vliegen in België boven North Sea Port gebied.

Voldoe je aan de wettelijk gestelde eisen en voorwaarden?

Om te vliegen met een RPAS of drone in de haven moet je voldoen aan wettelijke eisen. Bekijk hieronder welke dat zijn. 

Wettelijke vereisten

Ben je gemachtigd om in de door jou gekozen zone vluchten uit te voeren?

 • In welke zone (binnen de geozone boven North Sea Port in België) wil je een vlucht plannen? (boven Seveso-bedrijven en/of ISPS-plichtige terminals, boven water, boven land)
 • Tot welke categorie behoort de vlucht die je wilt uitvoeren, 'Open' of 'Specific'?
 • Heb je de nodige certificaten en competenties om deze vlucht uit te voeren? 
  Zie hiervoor ook het Reglement Geografische UAS zone North Sea Port in Vlaanderen

Zijn al jouw certificaten in orde?

Zijn alle benodigde certificaten in orde? Dan kun je een vluchtaanvraag indienen bij de Havenkapitein. 

 • Vul het aanvraagformulier tot RPASvlucht in (zie onderaan de pagina) en e-mail het minstens 3 werkdagen op voorhand naar geozone@northseaport.com. Op basis van je aanvraag neemt de Havenkapitein een beslissing in functie van de algemene veiligheid van de haven.
 • Deze aanvraag is alleen voor de geozone die samenvalt met de EBR55. Als er een overlap is met andere zones, zorg dan ook voor een toelating van de overlappende zone. Dit is de verantwoordelijkheid van de drone-operator.

Hou het veilig!

 • Zorg ervoor dat je bereikbaar bent op het opgegeven nummer zodat de havenautoriteit of andere bevoegde autoriteit je steeds kan bereiken.
 • Zorg dat je snel kunt landen mocht dat om veiligheidsredenen nodig zijn. 
 • De piloot en eventuele bijstaanders moeten zich op een veilige plek bevinden, goed zichtbaar voor andere havengebruikers. Veiligheidsrichtlijnen, opgelegd door de terminal of bedrijf, dienen gerespecteerd te worden.

Beperkingen en voorwaarden

 • Respecteer de voorwaarden en omstandigheden waarvoor je een vlucht aangevraagd hebt (SORA, Operational Authorisation, vlieggebied, route, etc)
 • De operator is altijd verantwoordelijk voor de piloten en zijn toestellen. Hij zorgt dat alle voorwaarden voldaan zijn en dat hij met alle geozones in orde is.
 • Houd een verplichte, veilige afstand van kranen, schepen en haveninfrastructuur
 • In havengebied is de vlieghoogte beperkt tot 400ft of 120 meter AGL.
 • Er wordt enkel gevlogen volgens VFR (visual flight rules). Hiervan kan enkel afgeweken worden als er een toelating van North Sea Port is en na screening door de Havenkapitein.

Vliegen in België boven North Sea Port gebied

Wil je vliegen met een drone boven het havengebied van North Sea Port in België? Of wil je een vlucht met een bemand luchtvaartuig maken? Bekijk dan hieronder de mogelijkheden, regels en voorwaarden. Heb je nog vragen? Dan kun je altijd contact opnemen met de Havendienst.

Geozone – EBR55

Er gelden regels en voorwaarden voor het betreden van de geozone boven het havengebied North Sea Port in België. Dit geldt voor zowel onbemande (drones, UAS, RPAS etc.) als bemande (helikopters) luchtvaartuigen.

Eén zone, andere regels

Vanaf 01 januari 2021 spreken we niet langer van één zone voor bemande en onbemande luchtvaart. De contouren blijven wel dezelfde, de voorwaarden zijn echter van elkaar gescheiden. 

Voor bemande luchtvaart blijft de luchtvaartwetgeving van toepassing zoals terug te vinden in de AIP Belgium and Luxembourg onder ENR 5.1.

Voor onbemande luchtvaart (drones) is er een aparte set Europese wetgevingen (EU 2019/947 van 24 mei 2019) van kracht met een overgangsperiode zoals beschreven in het KB van 08 november 2021

Lees meer op: www.mobilit.belgium.be

North Sea Port als geozonemanager

Naast deze algemene voorwaarden is er in het 'M.B. tot vaststelling van vaste geografische UAS-zones en toegangsvoorwaarden voor vaste geografische UAS-zones' (van: 21/12/2020 art.5. en art. 23.) ook vermeld dat er specifieke geozones met bijhorende geozonemanagers worden aangeduid. De Vlaamse zeehavens zijn daar een onderdeel van en stellen voor hun gebied specifieke voorwaarden en regels ter vrijwaring van de openbare orde, rust, veiligheid van de exploitatie van de haven en het milieu in het havengebied. (zoals beschreven in het ‘Decreet houdende de havenkapiteinsdienst' van 3 mei 2019)