Nieuws

Green Shipping Corridor Zweden-België breidt ambitie voor de eerste groene ammoniak scheepvaartcorridor uit en verwelkomt nieuwe partner

Gepubliceerd op vr 14 jun 2024
Tegen 2030 zullen naar verwachting twee ro-ro-schepen van DFDS op ammoniak varen op de routes tussen Zweden en België. Hierdoor kan het de eerste groene ammoniak scheepvaartcorridor voor vrachtschepen ter wereld worden. North Sea Port maakt deel uit van deze vaarroute.

Port of Gothenburg, North Sea Port en DFDS verwelkomen Port of Antwerp-Bruges als vierde haven in de Green Shipping Corridor. Samen versterken de havens hun groene ambities door hun inspanningen op het gebied van elektrificatie en ammoniakbunkering op te schroeven.

Van Noord naar Zuid-Europa

2.500 kilometer. Dat is de afstand van het meest noordelijke tot het meest zuidelijke punt van de Green Shipping Corridor tussen Zweden en België. De corridor kan 11 Europese landen verbinden via zee-, land- en spoorroutes, van Noorwegen in Noord-Europa tot Spanje in het zuiden. In deze corridor fungeren de havens van Göteborg, North Sea Port en Antwerpen-Brugge als transportknooppunten en als belangrijke herkomst- en bestemmingszones voor industriële activiteiten. Het is op deze transportcorridor dat de havens bijna emissievrij transport willen realiseren. 

E-trucks, spoor en walstroom

Het doel is om vanaf 2030 ten minste twee DFDS-schepen op ammoniak in de vaart te hebben op de Corridor. Dit is onderdeel van de ambitie van DFDS om in 2030 zes lage- en bijna-nul-emissieschepen in de vaart te hebben.

Jacob Andersen, Vice President North Sea, DFDS: "Dit is een bewijs van onze ambities en inzet om een actieve rol te spelen in de groene transitie. We verwachten dat dit 's werelds eerste groene corridor wordt voor Ro-Ro vrachtschepen die varen op ammoniakbrandstof met bijna-nul-emissie. Deze transitie is niet mogelijk zonder samenwerking. We werken samen met meer dan 50 partners om dit project te realiseren, dat zal bijdragen aan een duurzamere toekomst voor de Europese scheepvaart. De havens zijn hier een belangrijk onderdeel van."

De ammoniakschepen zullen worden aangevuld met elektrische vrachtwagens en spoorvervoer, evenals stroomvoorziening voor de schepen aan wal. Daarom verhogen de havens hun inspanningen om elektrische terminaloperaties mogelijk te maken en veilig bunkeren van ammoniak te voorzien. Bovendien zijn de partners van plan om aanzienlijke hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit te produceren.

Samenwerking

De drie oorspronkelijke partners tekenden in 2022 een intentieverklaring om samen te werken aan het koolstofvrij maken van de scheepvaartcorridor tussen Zweden en België en om een schaalbare oplossing te creëren. De toevoeging van Port of Antwerp-Bruges aan deze coalitie versterkt dit engagement.

Daan Schalck, CEO North Sea Port: "Ik ben erg blij om te zien hoe ons oorspronkelijke initiatief zich ontwikkelt tot een breder netwerk en ik ben vastbesloten om verder te bouwen op onze samenwerkingservaring. De Belgisch-Zweedse Groene Corridor is een belangrijke mijlpaal in het koolstofvrij maken van de logistieke sector en het realiseren van Europese veerkracht. Het gaat verder dan woorden uitspreken, maar dit bevat concrete beloftes die we als haven samen met onze klanten en stakeholders willen waarmaken."

DFDS heeft financiering aangevraagd voor in totaal vier schepen die op ammoniak varen. Als de financiering wordt toegekend, zal hierdoor - inclusief elektrificatie in de havens - de CO2-uitstoot tot 328.000 ton per jaar kunnen verminderen. Dit komt overeen met ongeveer 11% minder uitstoot ten opzichte van 2023.

Patrik Benrick, Hoofd Strategische Ontwikkeling & Innovatie in Port of Gothenburg: "De haven van Göteborg zit al in een vroeg stadium met het ontwikkelen van bedrijfsvoorschriften voor een veilige en efficiënte afhandeling en bunkering van door ammoniak aangedreven schepen. We werken ook aan het opzetten van een ammoniakwaardeketen, met als doel alles te kunnen faciliteren wat nodig is voor door ammoniak aangedreven schepen die in 2030 en daarna op regelmatige basis de haven aandoen en er bunkeren."