Hercertificering ISPS

Om als terminal opgenomen te worden in deze GISIS- lijst van gecertificeerde terminals dient eerst een risicobeoordeling opgemaakt en goedgekeurd. Vervolgens maakt de beveiligingsverantwoordelijke van de terminal (de PFSO) een beveiligingsplan op waarin alle maatregelen zijn opgenomen om te voldoen aan de ISPS code. Na goedkeuring van dit plan wordt een certificaat uitgereikt dat 5 jaar geldig is.

In Nederland wordt de (her)certificering uitgevoerd door Toetsingsteam Port Security Zeeland.

Op grond van de Havenbeveiligingswet stelt het Toetsingsteam Port Security Zeeland (bestaande uit medewerkers van Politie, Koninklijke Marechaussee, Douane, Veiligheidsregio Zeeland en het havenbedrijf) risicobeoordelingen op voor de terminals die ISPS-plichtige schepen ontvangen.

Het Toetsingsteam beoordeelt de plannen, schouwt de bedrijven en adviseert de PSO.

Indien akkoord zal de PSO namens de burgemeester van de betreffende gemeente instemmen met het beveiligingsplan of Port Facility Security Plan. (PFSP)

Voor dit proces wordt gebruik gemaakt van de MOBI-app.

Lokaal Comité voor Maritieme Beveiliging (LCMB)

In België wordt de risicobeoordeling én het beveiligingsplan op advies van het LCMB goedgekeurd, waarin onder anderen┬ápolitiediensten, douane en het havenbedrijf samenwerken. De goedkeuring wordt afgegeven door de Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging (NAMB). Het ISPS-certificaat wordt uitgereikt door de bevoegde minister.