Investeren in energieprojecten

Energie wordt een volwassen cluster in North Sea Port. Bedrijven gebruiken nu veel energie, maar moeten straks klimaatneutraal opereren. Het havenbedrijf wil hen daarin bijstaan. Op korte en middellange termijn wordt er vooral gemikt op waterstof, groene stroom en warmte-uitwisseling.

North Sea Port heeft de ambitie om een draaischijf in het Europese waterstofnetwerk te zijn. De omschakeling naar CO2-arme waterstof is noodzakelijk om de meest energie-intensieve clusters zoals staal en chemie klimaatneutraal te kunnen maken. Er wordt hierbij gekeken naar de invoer van groene waterstof en op het aantrekken van lokale grootschalige waterstofproductie.

North Sea Port als waterstofhub

Hiervoor is infrastructuur nodig, zoals pijpleidingen om de waterstof tussen bedrijven te verdelen in het havengebied en de aansluiting van deze pijpleidingen op de ‘backbone’ met andere Europese havens en industriegebieden.

De grote lokale vraag naar waterstof en de gunstige centrale ligging van North Sea Port maken het mogelijk om van de haven een waterstofhub te maken in het Europese netwerk. Tegen 2025 wordt er in het havengebied jaarlijks 500 MW aan groene stroom omgezet in waterstof.

Elektrificatie is essentieel

De aanlanding van windenergie op zee en de doorontwikkeling van het hoogspanningsnetwerk (380KV) zijn essentieel om heel de havencluster van groene elektriciteit te kunnen voorzien. Deze elektrificatie is essentieel voor de lokale productie van groene waterstof. Elektrificatie maakt bovendien scheepvaart met walstroom mogelijk.

Het havengebied beschikt over heel wat restwarmte die kan worden uitgewisseld tussen bedrijven. Het havenbedrijf stimuleert deze warmte-uitwisseling, zorgt voor de nodige ruimte en brengt bedrijven en de netbeheerders hiervoor samen.