Mobiliteit en multimodaliteit

North Sea Port is een multimodale haven. We liggen hiervoor op een ideale positie: op het Europese kruispunt van binnenwateren, spoor- en wegennet, in alle windrichtingen. Hierdoor kunnen we steeds meer inzetten op duurzamere alternatieven voor wegvervoer.

North Sea Port speelt een belangrijke rol in de logistieke keten van veel grond- en hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten. Door haar strategische ligging dicht bij de Noordzee is zij uitstekend toegankelijk voor zeeschepen die van over de hele wereld de haven binnenvaren. 

Daarnaast sluit het havengebied goed aan op een uitgebreid netwerk van achterlandverbindingen. Via kustvaart, binnenvaart, per trein en met vrachtwagens kan heel Europa bediend worden, de verbindingen reiken zelfs tot ver in het achterland richting Rusland. Daar komen dan nog de pijpleidingen bij. 

Voor bedrijven is die multimodaliteit één van de belangrijkste troeven die een vestiging in de haven als North Sea Port oplevert. Velen hebben juist voor onze haven gekozen omdat zij voor hun grondstoffen afhankelijk zijn van een goede bereikbaarheid over zee, of juist omdat zij met hun producten makkelijk via zee of via de overige verbindingen op het continent op weg naar hun klanten kunnen. 

Multimodale haven

Meer dan de helft van het transport naar het achterland gaat via binnenwateren 

Van alle goederen tussen de haven en het achterland wordt meer dan de helft met binnenvaartschepen vervoerd. Het gaat om een hele waaier aan goederen. North Sea Port zet echter hard in in op het vervoer van containers via binnenvaart tussen Rotterdam, Antwerpen en de haven, én tussen Antwerpen, North Sea Port en Rijsel. Een binnenvaartschip met bijvoorbeeld 30 containers aan boord, houdt zo 30 vrachtwagens van de weg. 

Multimodale mix tussen Scandinavië en Zuid-Europa 

North Sea Port is een belangrijke schakel in de transportas tussen Scandinavië en Zuid-Europa. De roro-dienst die achtmaal per week van en naar Göteborg pendelt, zorgt vanuit het Mercatordok in Gent voor de aansluiting met het noorden. Naar het zuiden toe wil de Deense groep zo veel mogelijk lading richting Frankrijk, Italië en Spanje op het spoor zetten. In de Italiaanse haven Triëste kan die lading het schip op naar Griekenland of Turkije.