Nieuws

North Sea Port zet voortaan in op gescheiden huishoudelijke afvalinzameling voor de binnenvaart

Gepubliceerd op ma 15 apr 2024
Vanaf 1 mei 2024 dient de binnenvaart in het hele havengebied van North Sea Port op een uniforme wijze huisvuil gescheiden aan te bieden. Papier, glas en PMD zijn gratis. Voor restafval dient, na een proefperiode, betaald te worden. Hiervoor werden nieuwe geautomatiseerde containers geplaatst.

North Sea Port bevordert hiermee de gescheiden afvalinzameling en draagt bij aan een schone haven. De nieuwe containers staan op tien locaties in zowel Vlissingen, Terneuzen als Gent. Schippers kunnen daar op een eenvoudige wijze afval gescheiden afgeven: papier, glas, PMD en restafval. Deze manier van werken wordt ook toegepast in omringende havens en bij vaarwegbeheerders. Zo kunnen schippers in een groot vaargebied op dezelfde wijze hun afval aanbieden.

Met de app Connect4Shore

De schippers kunnen de afvalcontainers openen door gebruik te maken van de app Connect4Shore. Deze app is al grotendeels bekend bij binnenvaartschippers, omdat deze ook gebruikt wordt voor watertappunten en walstroompunten.

De containers zijn enkel beschikbaar voor de binnenvaart, en zijn niet bestemd voor passanten en andere bezoekers in de haven.

Het inleveren van PMD, glas en papier is volledig gratis. Voor restafval dient binnenkort wel betaald te worden. Voor restafval wordt gestart met een proefperiode van 2 maanden: van 1 mei tot 30 juni .In deze periode worden nog geen kosten voor het restafval aangerekend. Nadien wordt er per zak restafval 2,50 euro aangerekend.

Een schone haven

Met deze afvalcontainers wordt de selectieve inzameling en recyclage van het afval vereenvoudigd. Het helpt om het zwerfafval te verminderen en zorgt ervoor dat het vaarwater schoon blijft. North Sea Port geeft op die manier in het hele havengebied invulling aan een hedendaagse dienstverlening voor de binnenvaart, die voldoet aan de internationale en regionale wetgeving voor restafval.

Meer informatie over de afvalinzameling voor de binnenvaart op de pagina ‘Scheepsafval binnenvaart’

Meer informatie over het gebruik van de afvalcontainers op de website van Connect4Shore