Opdracht en Visie

Onze doelstellingen, visie en waarden. Met als belangrijke pijlers effectiviteit, efficiëntie, veiligheid en een persoonlijke aanpak.

Doelstellingen

Als vennootschap heeft North Sea Port als doel om het havengebied te beheren, te exploiteren en te ontwikkelen, rechtstreeks of via zijn dochtermaatschappijen. In dat kader wil het op korte en lange termijn de positie van het haven- en industriecomplex in het gebied versterken, zowel in nationaal als internationaal perspectief.

Enkele belangrijke doelstellingen van de vennootschap:

  • een effectieve, veilige en efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer verzekeren
  • voor nautische en maritieme orde en veiligheid in het gebied zorgen
  • de ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het havengebied bevorderen

Visie en waarden

North Sea Port doet niet aan bandwerk, maar plaatst de vraag van de bedrijven en stakeholders altijd centraal. Vanuit een nauwe betrokkenheid en flexibiliteit stelt het alles in het werk om op maat te werken. Dankzij een geïntegreerde dienstverlening ondersteunt en stimuleert het waar mogelijk en waar nodig. Het denkt mee en creëert kansen. Zo zorgt North Sea Port voor groei en ontwikkeling, van bedrijven, partners én de maatschappij. 

Onze visie: "Als een nieuwe haven in de Europese top, door kwalitatief hoogstaande dienstverlening de nieuwe regio laten groeien in duurzame economische bedrijvigheid met hoge toegevoegde waarde."

De medewerkers dragen North Sea Port uit door de volgende waarden toe te passen:

  • Klantgerichtheid
  • Samenwerkingsbereidheid
  • Organisatiebetrokkenheid / engagement
  • Efficiëntie en resultaatgerichtheid
  • Innovatiegerichtheid, creativiteit en oplossingsgerichtheid
  • Wendbaarheid en slagvaardigheid