Opdracht en Visie

North Sea Port staat voor een persoonlijke aanpak. Niet voor niets is onze baseline Together.Smarter. Daarbij verliezen we de efficiëntie en effectiviteit van ons werk niet uit het oog en zetten we in op veiligheid. Zowel voor onszelf als onze klanten en stakeholders.

Als havenbedrijf hebben we drie kerntaken. Allereerst bieden we haveninfrastructuur en vrije bedrijfsterreinen aan en exploiteren daarmee ons havengebied. We staan daarbij als ‘landlord’ in voor de ontwikkeling van de infrastructuur en de regie ervan in van North Sea Port.

Daarnaast verzorgen we de nautische dienstverlening, om zo het scheepvaartverkeer vlot en veilig te laten verlopen.

Tot slot, maar niet minder belangrijk, nemen we onze rol als ‘connector’. Als gebiedsbeheerder bouwen we aan een hechte havengemeenschap op zowel lokaal als (inter)nationaal niveau. Dat doen we met diverse partners. Denk aan bedrijven, omwonenden, logistieke ketenpartners, overheden, andere havenbedrijven etc.

Visie

Als North Sea Port onderscheiden we ons in klantpartnerschap. Door de verbinder oftewel de connector te zijn, bouwen we aan een toekomstgerichte vertrouwensband met onze havengemeenschap. We hebben oog voor specifieke behoeften van bedrijven en willen maatwerk bieden waar dat kan. Ook staan we in nauw contact met omwonenden en belanghebbenden en luisteren we naar hun belangen. Samen met hen zoeken we waar nodig naar passende oplossingen. 

 

Onze waarden

Als organisatie draagt North Sea Port enkele waarden hoog in het vaandel:

  • Communitybuilding
  • Respect 
  • Futureproof

Strategisch plan: Connect 2025

Met acht strategische programma’s onder de arm wil het havenbedrijf North Sea Port zich verder ontwikkelen als Europese haven. Het uitgangspunt van het strategisch plan is dat elke ontwikkeling van de haven past binnen het kader van economische ontwikkeling en werkgelegenheid, duurzaamheid en klimaat en een financieel gezonde basis. Deze drie opdrachten dienen elkaar in evenwicht te houden, aldus de aandeelhouders.