Samenwerken met stakeholders

North Sea Port helpt mee onderzoeken, projecten en initiatieven opstarten. Met industriële partners, de stad, de overheid en universiteiten - kortom alle stakeholders in ons netwerk.

Duurzaamheidsambitie 2030 

Samen met bedrijven en milieuverenigingen werkte North Sea Port ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen uit. We vertalen nationale en internationale thema's naar concrete regionale acties om zo echt het verschil te maken. De verzameling van deze zes doelstellingen doopten we Duurzaamheidsambitie 2030. We focussen op economie (werkgelegenheid), luchtkwaliteit, optimale verbindingen met het achterland, ruimte voor de natuur, circulaire en biobased economie en energiezuinigheid. 

Het opstellen van deze doelstellingen gebeurde initieel aan Nederlandse zijde, maar ook aan Vlaamse zijde engageren we ons volop om de ambities waar te maken. 

Smart Delta Resources 

Een mix van minstens vijftien Nederlandse en Vlaamse bedrijven werken in het initiatief ‘Smart Delta Resources’ samen om het gebruik van fossiele brandstoffen te laten evolueren naar het gebruik van duurzame energiebronnen en minder uitstoot van CO2. 

Cleantech Cluster Regio Gent 

Stad Gent, North Sea Port, de Universiteit Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen en i-Cleantech Vlaanderen werken samen in een innovatief en duurzaam concept: Cleantech cluster regio Gent. 

Onze plannen? Tegen 2030 de regio Gent laten uitblinken als actief cleantech ecosysteem. Met een sectoroverschrijdende aanpak maken we het verschil op vlak van energie, materialen, water en mobiliteit. De Cleantech Cluster Regio Gent tekent voor duurzaamheid met daadkracht. 

"Cleantech" zijn producten, diensten en processen die op basis van innovatieve concepten en technologieën zuinig omspringen met natuurlijke hulpbronnen en de milieu-impact zo laag mogelijk houden. 

Carbon Capture and Utilisation 

Een aantal belangrijke industriële spelers in de Gentse regio gaat samen met de universiteit van Gent onderzoeken hoe ze de uitstoot van CO2 in het grensoverschrijdende havengebied van North Sea Port kunnen verminderen

De bedoeling is om de uitstoot op te vangen en om te zetten naar nieuwe bruikbare producten, zoals brandstof. De Stad Gent, North Sea Port en de provincie Oost-Vlaanderen zetten hun schouders mee onder het onderzoek. 

Praktijklab Corrosie & Isolatie

North Sea Port is partner van het Praktijklab Corrosie & Isolatie. Een samenwerking met diverse partners uit de regio, met als doel innovaties te kunnen testen en ontwikkelen die gericht zijn op preventie, detectie en reparatie van corrosie. Daarmee willen we op innovatie en duurzame wijze investeren in het behoud van de sterke concurrentiepositie van de procesindustrie in de Nederlands-Vlaamse (haven)regio. Dit project is mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van de Europese Unie.

Lees meer over het Parktijklab