Sterke logistieke ketens

North Sea Port is een van de grootste havengebieden ter wereld en is uitzonderlijk goed gelegen in West-Europa. Het ligt immers op het kruispunt van vervoer via enerzijds zeevaart en anderzijds achterlandverbindingen per spoor, binnenvaart, weg en pijpleidingen in alle windrichtingen.

Twee EU-corridors

Het havengebied maakt bovendien deel uit van de Europese transportcorridors: de Noordzee-Rijn-Middellandse Zee corridor en de Noordzee-Baltische Zee corridor. Dit maakt dat North Sea Port een échte multimodale haven is die in het bijzonder aantrekkelijk is voor Europese distributiecentra en circulaire stromen.

Inzetten op binnenvaart

Het havenbedrijf gaat voor meer duurzaam en efficiënt transport. Er wordt werk gemaakt van meer regelmatige diensten per spoor en een spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen. Het havenbedrijf zet ook in op een toename van vervoer via binnenvaart en meer regelmatige binnenvaartverbindingen. Het aandeel van wegvervoer in de modal split dient te dalen van 30% naar 25%.

Dit kan door de bundeling van goederenstromen, meer samenwerkingen, het aanpakken van ontbrekende of minder betrouwbare schakels in de logistieke ketens en meer digitalisering, zoals het digitaal bundelen van stromen en het efficiënter maken van de multimodale transportketen. Zo kan North Sea Port zijn positie als échte multimodale haven verder versterken.

Regio’s zoals Azië, Afrika, Oost- en Centraal Europa zullen zich verder ontwikkelen. Nieuwe handelsroutes over land en zee zullen op termijn worden ontwikkeld en creëren nieuwe kansen voor de haven.