Vrijstelling gebruik van bootmannen

In een aantal limitatieve gevallen kan er in de haven van Gent een vrijstelling inzake het verplicht gebruik van bootmannen verkregen worden. De voorwaarden zijn te raadplegen in de Havenpolitieverordening North Sea Port Havengebied Gent.

De voorwaarden zijn opgenomen in art. 4.3.2. lid 6 van de nieuwe Havenpolitieverordening North Sea Port. De voorwaarden kunnen eveneens geraadpleegd worden in het haveninformatiesysteem ENIGMA+.

  • Zoek het schip op naam of Lloydsnummer in de schepentabel van ENIGMA+.
  • Onder het tabblad 'Scheepsdoc.' zoek je naar het type 'Vrijstelling van Bootmannen'.

Een afwijking op de verplichting tot het gebruik van bootmannen kan door de gezagvoerder of de exploitant van een zeeschip in de limitatieve gevallen zoals voorzien in lid 6 en uiterlijk 24 uur vóór aankomst via e-mail worden aangevraagd aan de havenkapiteinsdienst.De aanvrager bezorgt hierbij de informatie die relevant is ter beoordeling van het verzoek tot afwijking.