Vrijstelling gebruik van bootmannen

Kleinere zeeschepen die vermeld zijn in het ‘register loodsplicht kleine zeeschepen’ hebben een ontheffing van de loodsplicht op het traject Vlissingen Rede–Gent. In de haven worden deze zeeschepen eveneens vrijgesteld van het gebruik van bootmannen.

De voorwaarden voor deze vrijstelling van bootmannen kunnen worden geraadpleegd in het haveninformatiesysteem ENIGMA+. Volg daarbij deze werkwijze:

  • Zoek het schip op naam of Lloydsnummer in de schepentabel van ENIGMA+.
  • Onder het tabblad 'Scheepsdoc.' zoek je naar het type 'Vrijstelling van Bootmannen'.

De aanvraag tot vrijstelling van bootmannen wordt via e-mail behandeld.

De juiste voorwaarden voor de vrijstelling zijn hieronder te vinden.