Wat gebeurt er als ik me niet elektronisch aanmeld?

North Sea Port krijgt meldingen als schepen het havengebied binnenvaren en aanleggen aan kades. Bij calamiteiten gebruiken we de bij ons bekende gegevens en geven die door aan de hulpdiensten, bijvoorbeeld over lading en personen aan boord. Als wij deze gegevens niet hebben, dan kunnen wij minder adequaat informeren en reageren, en zullen de hulpdiensten pas na eigen waarneming hun strategie kunnen kiezen.

Wij gebruiken de gegevens ook om onze factuur op te baseren. Bij ontbrekende informatie is de kans groot dat je van ons een onjuiste factuur ontvangt, waarna er door jou als schipper maar ook door ons als North Sea Port tijd gestopt moet worden in het corrigeren van de factuurinhoud. Wij willen dit graag voorkomen. 

Wij zoeken contact met bedrijven/ schepen die niet elektronisch registreren en zullen de ontbrekende gegevens alsnog opvragen. Kiest een bedrijf/ schip ervoor om herhaaldelijk niet mee te werken aan het registreren, dan kunnen wij verdergaande stappen zetten. Dit proberen wij natuurlijk te voorkomen. 

 

Veel gestelde vragen 'elektronisch melden binnenvaart'