Is er bij elke haven een ander systeem om aan te melden?

Op vraag van de binnenvaart zet North Sea Port in op generieke (aanmeld)systemen die ook door andere haven- en vaarwegautoriteiten gebruikt worden. Bij North Sea Port is er dus geen eigen meldsysteem voor de binnenvaart. Je gebruikt het systeem dat jou het beste uitkomt uit de aangegeven lijst.

De noodzaak om te vereenvoudigen is gekend door alle vaarweg- en havenbeheerders. Steeds meer beheerders sluiten dan ook aan op BICS of andere gezamenlijke initiatieven zoals RiverGuide en Eriba

 

Veel gestelde vragen 'elektronisch melden binnenvaart'