Energie

North Sea Port ontwikkelt zich verder als Energyport. Inzetten op de productie van hernieuwbare energie (offshore wind en zon), reductie van CO2, hergebruik van CO2, CO en gassen.

Wind- en zonne-energie 

Vanuit Nort Sea Port zijn 50 windparken op zee gerealiseerd. Een 100-tal windmolens in het havengebied wekken het vermogen op dat overeenstemt met het verbruik van 180.000 huishoudens. Ook dankzij zonneparken en zonnepanelen sturen we duurzame energie naar het elektriciteitsnet, goed voor het equivalent van 28.000 huishoudens. 

Biomassa als grondstof en brandstof 

Vele bedrijven in de haven gebruiken biomassa als grondstof om energie op te wekken: ze voorzien zichzelf van warmte en elektriciteit met warmtekrachtkoppelingen of met een biogasinstallatie op basis van restproducten van de landbouw. Andere bedrijven produceren biobrandstoffen. 

 

Producten

North Sea Port zet in op windenergie, zonne-energie, biobrandstoffen, biomassa, biogas.