Natte bulk

In Europa is North Sea Port een grote speler voor natte bulk: 23% van de goederenoverslag via zeevaart in ons havengebied is nat bulkgoed. Er zijn veel opslagmogelijkheden en we bieden toegevoegde waarde via onder meer productie, tolling, blending en transport.
De huidige 3,9 miljoen m³ opslagcapaciteit maakt het mogelijk om reserves van vloeibare bulk aan te leggen op korte en op lange termijn. In de toekomst zal deze opslagcapaciteit verder vergroten tot 4,7 miljoen m³. 
 
Als duurzame haven zet North Sea Port bovendien in op de productie van bijna 1 miljoen ton biobrandstof (bio-ethanol en biodiesel) per jaar. Hiermee zit het bij de koplopers van Europa.
 

Nat bulkgoed

Voorbeelden van vloeibare bulkgoederen zijn (bio)brandstoffen, oliën, smeermiddelen, zwavelzuur, lijm, polyethyleen chemicaliën, fruitsappen en vloeibare meststoffen.