Voor toegang: Havenkaart Gent

Havenkaart

Alle personen die om professionele redenen het havengebied in Gent willen betreden (toegang), moeten over een geldige havenkaart beschikken. Dit staat ook zo beschreven in de Algemene politieverordening (voor Gent) (artikel 2.2.1.). Voor het betreden van de dokken, de kaaien en de toegangswegen tot de kaaien is er immers een toelating nodig. Wie geen havenkaart wil of kan voorleggen, kan de toegang tot de haven worden ontzegd.

De havenkapiteinsdienst van het Havenbedrijf reikt de havenkaarten uit. De havenkaart kan worden aangevraagd via onderstaand aanvraagformulier. De kostprijs van een havenkaart staat in het tariefreglement en wordt gefactureerd aan het bedrijf. De havenkaart is 5 jaar geldig.

Vervallen pasjes en pasjes van personen die geen werknemer meer zijn, moeten worden terugbezorgd aan de havenkapiteinsdienst.

De havenkaart is complementair met de elektronische identiteitskaart.

Tijdelijke toegang

Ook voor een eenmalige of tijdelijke toegang tot de dokken en de kaaien (bijvoorbeeld voor een korte opdracht in een bedrijf in de haven of om foto’s te maken of te filmen) moet een toelating worden verkregen. Ook deze aanvraag wordt via dit aanvraagformulier afgehandeld.