Investeren in circulaire economie

De circulaire economie is een belangrijke pijler om de ambitie van een klimaatneutraal Europa te kunnen realiseren. Vele havens in Europa zetten zich dan ook in voor het aantrekken van circulaire projecten. North Sea Port heeft hier een voorsprong: oude processen, waar bijvoorbeeld olie en kolen worden gebruikt, worden al afgebouwd. Het havenbedrijf wil gefaseerd transformeren richting een circulaire economie.

Afvalstromen als grondstof

Natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen worden schaars. Productie en economische groei moeten verduurzamen. Materialen en grondstoffen dienen dus zo veel mogelijk hergebruikt te worden: in de circulaire economie worden rest-, afval- en energiestromen een nieuwe grondstof. Het havenbedrijf wil het gebruik van deze hernieuwbare grondstoffen bevorderen. Er ontstaan ketens met terugname van goederen of het recycleren van goederen (zoals warm water, stoom, warmte, schroot, bio gebaseerde chemische producten, afvang en gebruik van CO2 (CCU, Carbon Capture and Use)).

Clusterruimte

De markt voor circulaire projecten is groot en groeit snel. Daardoor kan het havenbedrijf net die circulaire activiteiten selecteren die een verrijking vormen voor de haven. Hiervoor zorgt het havenbedrijf voor voldoende ruimte en de juiste infrastructuur.

Het havenbedrijf wil tegen 2025 een clusterruimte van 150 hectare voor circulaire projecten beschikbaar hebben en minstens 10 innovatieve circulaire activiteiten met innovatieve technologieën of processen aantrekken.

Die activiteiten moeten complementair zijn met de zeven speerpuntsectoren opdat deze toekomstgericht blijven: chemie, staal, bouwmaterialen, energie, automotive, voeding en (vee)voeder, en logistiek met toegevoegde waarde.

De ontwikkeling van een circulaire economie vraagt om een intensieve samenwerking. Klanten worden gestimuleerd om kringlopen op te zetten. En er wordt gezocht naar nieuwe partijen zoals kennisinstellingen en start-ups die kunnen bijdragen aan de circulariteit.

Meer weten over circulaire economie? Bekijk ook eens het webinar Circulaire Economie dat tijdens de Havenweek van North Sea Port aan de orde kwam.