Nieuws

Netcongestie in Zeeland: Havenbedrijf North Sea Port roept op actie te ondernemen

Gepubliceerd op ma 1 jul 2024
Op 10 juni publiceerde TenneT het congestiemanagementonderzoek voor Zeeland. Binnen 10 jaar stelt het probleem van netcongestie zich nog. Het Havenbedrijf roept op om samen het net slimmer te gebruiken en de 380kV-verbinding Zeeuws-Vlaanderen snel te realiseren.

Het rapport 'Congestie-onderzoek Zeeland' van TenneT toont hoeveel capaciteit er nog verleend kan worden aan bedrijven die op de wachtlijst staan om op het elektriciteitsnet aan te sluiten . Op dinsdag 2 juli houdt Tennet een webinar om dit aan de bedrijven in Zeeland verder toe te lichten. We moedigen de Zeeuwse bedrijven aan om zich nog in te schrijven via de aanmeldlink

De boodschap is duidelijk: voor de jaren 2033-2035 is het probleem van netcongestie nog niet opgelost. Dit belemmert bestaande bedrijven verder te elektrificeren en nieuwe bedrijven om zich te vestigen in ons havengebied. Het havenbedrijf North Sea Port heeft er alle baat bij dat ze haar aantrekkelijke vestigingsklimaat behoudt en wenst haar bedrijven te ondersteunen. 

Korte termijn: net slim gebruiken 

Op korte termijn moet slimmer gebruik gemaakt worden van het net. De beschikbare flexibiliteit zoals benoemd in het onderzoek van TenneT, moet optimaal ingezet worden. Als onvoldoende flexibiliteit beschikbaar is, zal gezocht moeten worden naar alternatieve stroomvoorzieningen. Als North Sea Port proberen we aan de hand van de gekende elektrificatieprojecten synergieën te identificeren en de bedrijven hierover te informeren. North Sea Port neemt deze rol ook op in de ‘Taskforce Zeeuwse Netoplossingen’. Bedrijven die op de wachtlijst van Stedin/TenneT staan, kunnen contact opnemen met de taskforce via het meldpunt.

Lange termijn: 380kV-verbinding Zeeuws-Vlaanderen realiseren 

Op lange termijn moet het net zo snel mogelijk worden verzwaard. De 380kV-verbinding Zeeuws-Vlaanderen is cruciaal en moet zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden. Er moet ook al gekeken worden naar 2033/2035.
North Sea Port wil hiervoor netbeheerders en bedrijven met elkaar in contact brengen. Door de behoefte aan stroom in kaart te brengen, kunnen de netbeheerders tijdig de nodige investeringen uitvoeren. Klanten met elektrificatieplannen nodigen we uit om met ons, het havenbedrijf North Sea Port, contact op te nemen. 

Verduurzaming en welvaart 

De vele investeringen in energie-infrastructuur hebben een impact op de omgeving. North Sea Port is zich hiervan bewust en gaat hierover in dialoog. De verduurzaming van de havenactiviteiten en de energietransitie is niet enkel een zaak van de industrie, maar van heel Zeeland, Nederland en Europa. De aanpassing en de groei van de industrie is van belang voor ons als haven maar ook voor de volledige samenleving. Door de brede welvaart die gecreëerd wordt, verbetert de financiële situatie van huishoudens, wordt geïnvesteerd in onderwijs en kennis, bekomen we een robuust energie- en grondstoffensysteem in Nederland en België en versterken we als Europa onze positie in de wereld. 

Together. Smarter.

North Sea Port wil haar havengebied optimaal benutten om de verduurzaming van de industrie te bevorderen, om onze brede welvaart te behouden en te laten groeien. Een robuuste energievoorziening is hiervoor cruciaal. Dit kan alleen worden bereikt door goede samenwerking tussen ons als havenbedrijf, de bedrijven, bedrijfsorganisaties, overheden, nutsmaatschappijen en de omgeving.

Contact North Sea Port: pdi@northseaport.com