Toekomstbestendige infrastructuur

Een betrouwbare en kwaliteitsvolle infrastructuur is essentieel voor de verdere ontwikkeling van North Sea Port. Het havenbedrijf staat in voor de ontwikkeling van de infrastructuur in het havengebied en neemt de regie ervan op. Het havenbedrijf doet dit samen met de infrastructuurbeheerders.

Schepen tot 14,5 meter diepgang

In het vierde kwartaal van 2024 zal de Nieuwe Sluis in Terneuzen operationeel zijn. Om daarna grotere schepen richting Terneuzen en Gent te laten varen, worden de nodige aanpassingen aan het Kanaal Gent-Terneuzen voorbereid. Tegen 2025 kunnen New Panamaxschepen tot 14,5 meter diepgang achter de sluis in Terneuzen geladen en gelost worden en kunnen schepen tot 49 meter breed zonder nautische vertragingen doorvaren tot aan het Rodenhuizedok in Gent.

Daarnaast wordt er verder gewerkt aan een betere spoorontsluiting (Rail Ghent Terneuzen) en wordt de Seine-Schelde-verbinding verder verbeterd om met schepen van 4.500 ton tot in Parijs te kunnen varen. De ringweg R4 West en Oost rond Gent wordt verder aangepast met het oog op veiliger en efficiënter verkeer.

Knelpunten en ontbrekende verbindingen

Infrastructuur, zoals bijvoorbeeld kades, moet ook goed worden gebruikt en gedeeld met het oog op een duurzame en efficiënte inzet ervan. Bij investeringen in infrastructuur (zoals terreinen, kades en wegen) wil het havenbedrijf goed naar de bedrijven luisteren om knelpunten en ontbrekende verbindingen weg te werken en beter aan te sluiten bij de veranderende behoeftes.

Een veilige infrastructuur staat mee garant voor de ‘license to operate om de haven verder te ontwikkelen. Goede infrastructuur moet de veiligheid en mobiliteit mee verbeteren, zoals de afscherming van haventerreinen, veilige wegen en fietspaden, een uitgebreider fietsnetwerk voor het toenemende belang van het fietsverkeer in het woon-werkverkeer.

Data community

Toekomstbestendige haveninfrastructuur is niet alleen veilig, betrouwbaar en efficiënt. Infrastructuur moet ook slim en innovatief zijn en deel uitmaken van een volledig verbonden keten. Deze ketens kunnen nog efficiënter worden gemaakt door gebruik te maken van sensoren, camera’s, drones, en een real time Internet of Things. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld in de eigen North Sea Port data community.