Nieuwe Sluis voor Post-Panamax-zeeschepen

De Nieuwe Sluis in Terneuzen biedt vanaf 2022 toegang voor post-Panamax-zeeschepen.

De sluis wordt

 • 427 meter lang
 • 55 meter breed


Post-Panamax-zeeschepen meten tot

 • 366 meter lang
  (ruim 100 meter meer dan de schepen die vandaag door de sluis kunnen)
 • 49 meter breed
  (een derde meer breedte)
 • 15 meter diep
  (wanneer ook het zeekanaal Gent-Terneuzen is verdiept)

De Nieuwe Sluis is niet alleen nodig omdat zeeschepen steeds groter worden (dat geldt overigens ook voor binnenschepen). Ze komt ook goed van pas om veilig te stellen dat het Kanaal Gent-Terneuzen vlot bereikbaar blijft voor het geval de Westsluis (de énige voor zeeschepen) zou uitvallen. En om het steeds drukker wordende scheepvaartverkeer – zeevaart én binnenvaart - aan het sluizencomplex op te vangen. Zo kunnen wachttijden zoveel mogelijk vermeden worden. 

Dankzij de ontwikkeling van Nieuwe Sluis blijft de nautische toegang tot de kanaalzone op maat van de wereldwijde scheepvaart. 

Bedrijven in Terneuzen in Gent zullen meer goederen in één beweging naar hun kaai/kade kunnen brengen, wat de logistieke kost verlaagt en de competitiviteit dus ten goede komt. Met de Nieuwe Sluis staan bedrijven zo sterker in hun markt.