Nieuwe Sluis Terneuzen

De Nieuwe Sluis in Terneuzen biedt vanaf het vierde kwartaal van 2024 toegang voor post-Panamax-zeeschepen. De sluis wordt 427 meter lang en 55 meter breed. De werkzaamheden voor de bouw van de Nieuwe Sluis zijn in volle gang.

Post-Panamax-zeeschepen

In het vierde kwartaal van 2024 hebben Post-Panamax-zeeschepen via deze nieuwe sluis toegang naar het Kanaal Gent-Terneuzen. Post-Panamax-zeeschepen zijn:

  • 366 meter lang
    (ruim 100 meter langer dan de schepen die vandaag door de sluis kunnen)
  • 49 meter breed
    (een derde breder)
  • 14,5 meter diep
    (wanneer ook het Zeekanaal Gent-Terneuzen is verdiept)

Nieuwe sluis Terneuzen

De Nieuwe Sluis is niet alleen nodig omdat zeeschepen steeds groter worden (dat geldt overigens ook voor binnenschepen). Ze komt ook goed van pas om veilig te stellen dat het Kanaal Gent-Terneuzen vlot bereikbaar blijft voor het geval de Westsluis (nu nog de enige sluis voor zeeschepen) zou uitvallen. Ze vangt ook het steeds drukker wordende scheepvaartverkeer aan het sluizencomplex op: zeevaart en binnenvaart. Zo kunnen wachttijden zoveel mogelijk worden vermeden. 

Dankzij de ontwikkeling van de Nieuwe Sluis blijft de nautische toegang tot de Kanaalzone op maat van de wereldwijde scheepvaart. 

Bedrijven in Terneuzen en Gent zullen meer goederen in één beweging naar zich toe kunnen brengen, wat de logistieke kosten verlaagt en het concurrentievermogen ten goede komt. Met de Nieuwe Sluis staan bedrijven sterker in de markt.

Meer informatie

Wil je meer weten over de bouw van de Nieuwe Sluis? Of de vorderingen van de bouw bekijken? Neem dan een kijkje op de website of webcam.

Webcam Nieuwe Sluis Terneuzen

Naar de website van Nieuwe Sluis Terneuzen